Ny samarbetspart för försäljning på visitaland.com

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandeaugusti 17, 2022 av josefin

Visit Ålands existerande samarbetsavtal med Åland Travel Ab har ömsesidigt sagts upp, varpå Visit Åland under våren sökt en ny samarbetspart genom att be intresserade aktörer med Citybreak-license, åländsk näringsrätt och resebyrårättigheter att inkomma med en intresseanmälan.

Tre aktörer kontaktade Visit Åland och visade intresse för uppdraget. Två ställde frågor, vilka besvarades och svaren publicerades på visitaland.org. En aktör lämnade in en intresseanmälan.

Styrelsen behandlade intresseanmälan med bilagor på sitt möte den 13 juni och konstaterade att intresseanmälan uppfyller kraven för samarbete och att förslagen till en utvecklad försäljningen på visitaland.com är intressanta. Styrelsen har givit vd i uppgift att teckna avtal med Eckerö Linjen Ab. Målsättningen är att Eckerö Linjen fr.o.m. den 1 oktober 2022 tar över driften och utvecklingen av försäljningen på visitaland.com. Tills dess fortsätter allt som vanligt.

Med anledning av sommarsemestrar påbörjas överlämningen från Åland Travel till Eckerö Linjen först i mitten av augusti varför vi idag har få svar på eventuella frågor med anledning av byte av samarbetspart. Vi återkommer med information så fort vi vet mer!

Visit Åland tackar Åland Travel för ett gott samarbete och ser fram emot det kommande samarbetet med Eckerö Linjen.