Enkät – inhemsk turism i de nordiska länderna

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandedecember 12, 2022 av johannaremmer

Forskningsprojektet ”Exploring Domestic Tourism in the Nordics”, initierat av Nordiska ministerrådet, har skapat en online-enkät som kartlägger situationen för inhemsk turism i de nordiska länderna. Projektet genomförs av Innolink i samarbete med Oxford Research och Icelandic Tourism Research Center och förvaltas av Arbets- och näringsministeriet. Enkäten är främst riktad till turistföretag och branschorganisationer i samtliga nordiska länder och autonoma regioner, men även andra personer som arbetar med turism kan svara. Huvudsyftet med enkäten är att identifiera stödbehoven hos turistföretag som är verksamma på den inhemska turistmarknaden i Norden.

Du kan svara på enkäten här