Verksamheter utvecklar sitt hållbarhetsarbete

Under  2022 har följande verksamheter förnyat sin Green Key certifiering och fortsätter att aktivt utveckla och förbättra sitt hållbarhetsarbete både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. 

 • Carlsro Badhotell & Restaurang
 • Restaurang Smakbyn
 • Restaurang Pub Stallhagen
 • Alandica Kultur & Kongress
 • Restaurang Mormors Gröna Hus & Café Humlan
 • Hotell & restaurang Arkipelag 
 • Hotell & restaurang Havsvidden
 • Hotell & restaurang Park Alandia 
 • Restaurang Vreten
 • Café Hjorten
 • Mariehamns Stadsbibliotek
 • Silverskär inkl.Klobben 
 • Brobacka Gästhem & Café 

Arbetet innebär bl.a:

 • inbesparingar inom vatten, energi och avfall
 • minska matsvinn
 • användning av miljöcertifierade tvätt, städ och -hygienprodukter
 • främja lokala råvaror  och biologisk mångfald
 • välmående personal
 • gäst och- personalmedverkan i hållbarhetsarbetet
 • mätning av verksamhetens koldioxidavtryck

Några guldkorn som främjar gästernas medverkan, den biologiska mångfalden samt konsumtion: 

Enkät till julbordsgäster om verksamhetens hållbarhetsarbete 

-Bikupa på taket. Honungen lottas ut i tävlingar inom verksamheten och personalen får också ta hem.

-Takodling med örtväxter som pollinerare tycker om. Personalen har fri tillgång till dessa odlingar och får ta med hem eller använda i deras egen mat.

-I stället för inköp av nya möbler i personalutrymmen, restaureras befintliga eller köps in begagnade möbler. 

Vill du utveckla ditt hållbarhetsarbete och veta mera om hållbarhetscertifieringen Green Key, skicka gärna ett mejl till [email protected] , kontakt Camilla Sommarström.