Om Blue Flag

Blue Flag är en internationell hållbarhetsutmärkelse och totalt finns över 4500 Blue Flag-gästhamnar, stränder och -båtar i nästan 50 länder världen över. På Åland har man valt att i första skedet fokusera på gästhamnar. För att få hissa den blåa flaggan måste gästhamnarna uppfylla kriterier inom miljöledning, miljöinformation, säkerhet och service samt vattenkvalitet. Dessutom ska deras ansökan godkännas av både en lokal och en internationell jury. I den internationella juryn ingår exempelvis representanter för FN:s miljöprogram, UNESCO och World Tourism Organization. 

Åland fick sina första Blue Flag-gästhamnar till säsongen 2020 och inför säsongen 2021 har ytterligare sex gästhamnar beviljats utmärkelsen.

Alla åländska Blue Flag-gästhamnar finns här.

Blue Flag Åland har ett brett samarbete med olika organisationer via den lokala styrgruppen/juryn som består av förutom Visit Åland, Ålands Natur & Miljö, Ålands landskapsregering, Högskolan på Åland, Ålands Utvecklings AB, nätverket Bärkraft samt de deltagande gästhamnarna.

Blue Flag Åland har även samarbetat med Smart Marina, som var ett Interreg Central Baltic-projekt  med leadpartner Ålands Utvecklings AB i spetsen. Inom projektet jobbade man bl.a. för att utveckla hållbara och miljövänliga lösningar för deltagande gästhamnar på Åland, fastlandet, Sverige och Estland. Totalt deltog 32 hamnar i projektet, varav 14 var åländska. 

Arbetet med Blue Flag bidrar klart till att uppfylla FN:s 17 utvecklingsmål 2015-2030 samt målen i Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. Det är speciellt mål 3, 5 och 7 i agendan som programmet bidrar till att uppfylla. Alla de deltagande hamnarna jobbar på många olika sätt för att uppfylla mål 3, dvs att allt vatten ska vara av god kvalitet. Dessutom bidrar programmet till att skapa attraktionskraft för boende, besökare och företag, dvs mål 5. Att vara en hållbar besöksdestination är otroligt viktigt i dagsläge. Miljö- och hållbarhetscertifierade anläggningar höjer därmed tydligt en destinations attraktionskraft. Mål 7, som handlar om hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster, bidrar Blue Flag-programmet till genom att de deltagande gästhamnarna strävar efter att vara både hållbara konsumenter och producenter. Att certifieringsverktyg anses vara betydande för att Åland ska lyckas bli ett hållbart samhälle framgår t ex genom att hållbarhetscertifierade företag och offentliga aktörer är en av indikatorerna för mål 7.