Åland Influencer

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandeoktober 3, 2018 av jonas

 

Under sommaren 2018 prövade Visit Åland på ett nytt koncept som gick under rubriken ”Åland Influencer”. Visit Åland rekryterade två personer som under sommaren jobbade som Visit Ålands egna influencers.

Kampanjen gjordes i samarbete med Viking Line, Eckerö Linjen, Alandliving och SteelFMKampanjen bestod av två faser.

I den första fasen rekryterade Visit Åland två personer med följande profil: mediavan, nyfiken och kommunikativ med kunskap om digitala kanaler. Åland Influencer marknadsfördes i Visit Ålands egna kanaler samt som betalda inlägg via Facebook och Instagram. Intresset var enormt och kampanjen fick stor spridning både lokalt och internationellt – inte minst tack vare att Visit Finland postade om kampanjen i sina sociala mediakanaler.

Kampanjsajten influencer.ax hade totalt 13 000 besökare från 94 länder och sammanlagt 641 ansökningar kom in under de drygt två veckor som ansökningsfasen varade. Kampanjen fick även medial synlighet bl.a. i tidningen Resumé. Av 641 personer valdes två personer ut. Dessa anlände till Åland under första veckan i juni. Visit Åland kunde även hitta samarbeten mellan övriga sökanden och Visit Ålands partners: som t.ex. Mariehamns stad, i fråga om ytterligare influencer arbete för Åland. Utöver detta fick Åland synlighet då en grupp sökanden på eget initiativ besökte Åland.

I den andra fasen var influencers uppgift att lära sig mer om Åland, åländskt näringsliv, hur det är att studera, leva och bo på Åland samt vad Åland har att erbjuda sina besökare. I uppgiften ingick att besöka en rad olika företag, besöksmål, evenemang samt att delta i en rad aktiviteter. Till sin hjälp hade de sponsrade cyklar från RoNo och elbil från Zebrabil. Influencers samlade in material och kommunicerade ut dessa upplevelser: skrev texter, tog bilder, filmade och delade sitt material i båda sina egna och Visit Ålands kanaler samt på kampanjsajten influencer.ax.

Ett axplock av besöken listas nedan: 

 • Hjortö stugby
 • Silverskär/Klobben
 • Degersand
 • Eckerö Linjen och Viking Line
 • Ålands sjösäkerhetscentrum
 • Smakbyn
 • Rockoff
 • Crosskey och Optinova
 • SteelFM
 • Mats Löfström, riksdagsman
 • Brobacka gästhem

Totalt gjordes strax över 100 inlägg på Facebook, Instagram, Instagram Stories och YouTube.

Inläggens räckvidd (ett mått på vilken andel av den tänkta målgruppen som har nåtts av budskapet)
Instagram  124 041 st.
Facebook   313 389 st.
IG och FB stories  222 408 st.
 
Totalt nåddes inläggen ut till 659 838 personer (innehåller dubletter för en person kan ha sett flera inlägg)

Utöver inläggen i sociala medier producerade Åland Influencers ett stort antal fotografier och filmer som kommer att läggas till Visit Ålands mediabank.

Visit Åland har 145 000 följare i sina egna sociala mediakanaler och valde därför att ytterligare sponsra vissa organiska inlägg. 

Visit Åland är ytterst nöjd med första fasen av kampanjen men hade önskat en ännu större synlighet i fas två. Visit Åland tar med sig erfarenheten av arbetet med influencers då vi planerar vårt kampanj- och mediaarbete 2019.

Det stora mediala intresset för kampanjen har väckt mycket diskussion lokalt och sporrat branschen till utveckling, vilket glädjer oss.


Kampanj riktad till barnfamiljer sommaren 2018

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandeoktober 1, 2018 av jonas

Under sommaren genomfördes en kampanj riktad till barnfamiljer. En kampanjsida skapades med en 10-i-topp lista på åländska aktiviteter och sevärdheter. Kampanjsidan marknadsfördes via Facebook och Google Ads. Utöver de betalda kanalerna lyfte vi även sidan i Visit Ålands egna kanaler (old.visitaland.com, nyhetsbrev, Facebook, Instagram och Twitter).

Fakta:

 • 227 000 personer nåddes via Facebook och annonserna exponerades 828 000 gånger
 • 103 000 exponeringar via Google Ads
 • 7150 besök till kampanjsidan
 • 2:39 minuter spenderades per besök på old.visitaland.com

 

 

    

   


Sportfiskekampanj våren 2018

Under våren genomförde Visit Åland tillsammans med sportfiskenätverket och Viking Line en kampanj. Kampanjen uppmanade sportfiskare att beskriva vad god fiskevård kan omfatta. Bland de som svarat lottade Visit Åland ut en fiskeresa. 

Fakta om kampanjen:

 • Kampanjen nådde 275 688 personer varav 155 699 i Sverige och 127 924 i Finland.
 • Totalt hade kampanjen 2 430 050 exponeringar av annonserna (8,81 exponering/person).
 • Besöken till svenska kampanjsidan var 3 898 och till finska sidan 3 129.
 • Antalet motiveringar och nya prenumeranter var 983 och kostnaden per ny prenumerant blev 8,13€.

 

    

  


Sommarkampanj 2017

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandeaugusti 31, 2017 av camilla

Då Visit Ålands ekonomiska läge klart försämrades och våra kampanjer ströks som en del av inbesparingsbehovet 2017 samlade medlemmar med Mariehamns stad i spetsen resurser för att ändå förverkliga en sommarkampanj 2017. Med vår erfarenhet av digital marknadsföring och material från tidigare år gjorde vi en digital kampanj som kom att slå alla tidigare rekord på antal besök till hemsidan under en dag. Under den bästa dagen drev kampanjen ca 9 000 besökare till landningssidan på old.visitaland.com.

Den digitala kampanjen gick främst i Facebook. Den publicerades även på old.visitaland.com, i Twitter och på Visit Ålands Facebook-sida med 117 162 följare och 122 415 likes. Kampanjen innehöll Google Adwords-marknadsföring och information om kampanjen skickades ut till Visit Ålands 43 359 nyhetsbrevsprenumeranter. 

Sammanlagt nådde kampanjen 353 000 personer på våra närområden i Sverige och Finland och resulterade i att 11 083 personer deltog i utlottningen av en reseupplevelse till Åland. Kampanjen gav 6 998 st nya nyhetsbrevsprenumeranter.

Kampanjen och den ökade synligheten i digitala media bidrog till att minska tappet av ackumulerade besök till old.visitaland.com under årets första månader. Idag ligger vi -9% med totalt 342 534 unika besök till old.visitaland.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kampanj för Skördefesten 2016

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandeseptember 7, 2016 av jonas

Tillsammans med Skördefestens Vänner R.F. körde Visit Åland en kampanj för Skördefesten 2016. Målet var att lyfta intresset för skördefesten 16-18.9 samt öka antalet nyhetsbrevsprenumeranter.

Marknadsföringen gjordes via Facebook samt via Visit Ålands egna kanaler.

 • Facebook annonseringen nådde ca 330 000 – 370 000 personer
 • Mailutskick gjordes till Visit Ålands 21592 prenumeranter
 • Skördefesten lyftes även på Twitter och på old.visitaland.com

Antalet unika besökare till kampanjsidorna  var 11852 och 5121 deltagare i utlottningen av ett komplett skördefestpaket. Antalet nya prenumeranter blev 4300.


Marknadsföring av Skördefesten 2015 tillsammans med Skördefestens Vänner R.F.

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandeseptember 22, 2015 av jonas

Under perioden 20 augusti till 10 september körde Visit Åland marknadsföringskampanj tillsammans med Skördefestens Vänner R.F. för att lyfta Skördefesten 18-20.9.

Kampanjen kördes uteslutande på Facebook och riktade sig till kvinnor i närregionerna i Sverige. Kampanjen nådde 188 541 personer med en frekvens på 3,24. Under kampanjperioden stod kampanjen för 39,56% av trafiken till www.skordefesten.ax.

Annonserna ledde trafik till Skördefestens hemsida och på hemsidan fanns en opt-in till Skördefestens nya nyhetsbrev och delta i en tävling. Priset bestod i resa inklusive måltider ombord för två personer med Eckerö Linjen över dagen till Skördefesten på Åland. Drygt 140 personer valde att bli prenumeranter.

Visit Åland stod för tekniskt uppläget med kampanjen och April Kommunikation stod för utformning av text och bild. De direkta kostnaderna delades 50/50 mellan Visit Åland och Skördefestens Vänner R.F.


Visit Ålands kampanj sommaren 2015

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandeaugusti 11, 2015 av jonas

Under från 15 maj till 21 juni pågick Visit Ålands sommarkampanj. Kampanjen utfördes i samarbete med byrån Rocky Advertising Oy i Helsingfors.

Målet med kampanjen var att lyfta Åland som semesterdestination. Målgruppen var barnfamiljer i närregionerna i Sverige och Finland.

Kampanjen utgjordes av en tävling på sociala medier. Genom att ta en bild på familjens egen lilla pirat och att lägga upp bilden på Facebook, Instagram eller Twitter med hashtag #åland2015 eller #ahvenanmaa2015 deltog man i tävlingen.

Vinsten bestod av en ålandsupplevelse som innehöll båtresor inklusive bilplatser och måltider, tre övernattningar på Ålands nya hotell Pommern och en hel dag i familjeparken Smart Park. Samarbetspartners var Eckerö Linjen, SmartPark, Viking Line, Åland Hotels/Hotell Pommern

Marknadsföringen gjordes helt och hållet via följande digitala kanaler:

– Nyhetsbrev (tre utskick på både finska och svenska under kampanjen)
– Publicering av kampanjen på startsidan på old.visitaland.com
– Google AdWords kampanjer (24 000 klick från Googles innehållsnätverk)
– Facebook kampanjer (31 000 klick från Facebook-annonser)
– Inlägg på Visit Ålands Facebook-sida (11 inlägg under kampanjen)
– Banner på HBL.fi
– Inlägg på Twitter (4 st)

Kampanjsidorna på old.visitaland.com hade sammanlagt 44 876 unika besökare under kampanjperioden. Ett drygt hundratal taggade fotografier deltog i tävlingen. Utöver taggade fotografier fick Visit Åland ca 300 nya prenumeranter på nyhetsbrevet. Efter kampanjen valdes finsk och en svenska vinnare av Visit Ålands jury.


Visit Finlands projekt Maritim Skärgård & Kickoff 5.10

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandejuli 13, 2015 av heidi

Visit Finlands destinationsutvecklingsprojekt Maritim Skärgård (tidigare nämnts som Havsskärgården) har påbörjats och syftet med det är att göra Finlands maritima skärgård internationellt känd. Åland är en viktig del av den finländska skärgården och ingår i projektet. Regioner och representanter i projektet är Esbo, Åland, Åboland, Vasa, Kotka och Viking Line.Visit Ålands vd Lotta Berner Sjölund sitter i styrgruppen för projektet. Heli Saari från Visit Finland är projektledare.

Projektperioden är 2015-2017 och total budget är 6,5 miljoner euro. Målmarknaderna är Tyskland, Frankrike, Schweiz och Italien.

Projektet inleddes officiellt med en kickoff i Pargas den 1 september för företagare från alla projektregioner.Seminariet gick på finska därav ordnar Åland en egen kickoff, se nedan. Från Visit Åland deltog Lotta Berner och Camilla Sommarström. Presentationerna från seminariet finns här;http://www.visitfinland.fi/news/merellinen-saaristo-kansainvalisesti-tunnetuksi-aloitusseminaari-1-9-2015/

www.visitfinland.fi kan du läsa mer om Visit Finlands tre destinationsutvecklingsprojekt.

Projekt KICK-OFF för Åland måndagen den 5.10, auditoriet Ålands Sjöfartsmuseum kl.13-16.30.

 • Hälsningar från Nina Vesterinen, finska arbets- och näringsministeriet
 • Projektledare Heli Saari presenterar projektet, syfte, företagens roll ,mål och arbetsgången hösten 2015-
 • Mervi Holmén, varumärke och marknadsansvarig berättar om Visit Finlands marknadsföring
 • Presentation av resultaten från marknadsundersökningar som gjorts på målmarknaderna; Tyskland, Schweiz, Frankrike och Italien.
 • Hälsningar från den tyska marknaden -besök av en tysk tour operator Sascha Hummel, www.hummel-reiseideen.de De säljer hela Norden och en del paket i  Finland men ännu inte Åland. Visit Åland koordinerar en rundtur på Åland för Sascha som han åker på efter eventet.

 


Sportfiskekampanj 2015

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandemaj 18, 2015 av jonas

Visit Åland körde en sportfiske-kampanj 15.4-3.5 tillsammans med Eckerö Linjen och Käringsund Resort & Conference. Direkta marknadsföringskostnaderna delades mellan Eckerö Linjen och Visit Åland. Utöver dessa kostnader stod Käringsund Resort & Conference för boendet, båt, fiskekort och bastu. Eckerö Linjen sponsrade båtresa och måltider ombord.

Kampanjen kördes i huvudsak via Facebook och Google AdWords. Via Facebook nåddes 217 000 personer med en frekvens på 2,5 och via Google AdWords genererades 1 miljon annonsvisningar och 9 000 klick. Utöver detta gjordes utskick till befintliga sportfiskeprenumeranter. Direkta marknadsföringskostnader för kampanjen uppgick till 4.000€.

1806 personer fyllde i formuläret och antalet nya prenumeranter till nyhetsbrevet landade på 1190.

På kampanjsidan presenterads sportfisket på Åland av sportfiskeguide Johan Broman och deltagare ombads motivera varför just de skall väljas som vinnare.

Till vinnare utsågs Bertil Bond, 66 år från Linköping.

Nedan finns skärmdumpar på Facebook-annons, AdWords-annonser, nyhetsbrev samt kampanjsidan.

 

 


Golfkampanj 2015

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandeapril 13, 2015 av jonas

Visit Åland körde en golf-kampanj 23.3-7.4 tillsammans med Eckerö Golf, Eckerö Linjen och Käringsund Resort & Conference. Direkta marknadsföringskostnaderna delades mellan Eckerö Golf, Eckerö Linjen och Visit Åland. Utöver dessa kostnader stod Käringsund Resort & Conference för boendet, Eckerö Linjen för båtresa och måltider ombord samt Eckerö Golf sponsrade greenfee.

Kampanjen kördes i huvudsak via Facebook och målgruppen var 180 000 golfintresserade personer kring mälardalen. Facebook-annonserna nådde målgruppen med en frekvens på 4,8. Utöver Facebook gjordes ett utskick till 1 300 befintliga prenumeranter.

Sammanlagt deltog 3213 personer i utlottningen och antalet prenumeranter utökades med 2332 till 3704. Som vinnare drogs Michael Knutas som är med i Viksjö Golfklubb.

Efter avslutad kampanj sändes ett mail ut till alla 3704 prenumeranter. I mailet publicerades en kort intervju med vinnaren och de deltagande företagen presenterades ytterligare en gång. Detta mail hade en open rate på 58,2% vilket är väldigt högt.

Slår man ut de direkta marknadsföringskostnaderna på nyaskaffade prenumeranter var kostnaden 1,93€/prenumerant. Denna kostnad exkluderar vinnarens pris som sponsrades av Käringsund Resort & Conference, Eckerö Golf och Eckerö Linjen samt kostnader för arbetstid som Visit Åland stod för.

Nedan finns skärmdumpar på Facebook-annons, två nyhetsbrev samt kampanjsidan.