Årsmöte & branschevent 3 april

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandemars 19, 2024 av johannaremmer

 

 

Onsdagen den 3 april kl. 16:00-19:00 ordnar Visit Åland sitt årsmöte på Grelsby Strand Hotell i Godby. 

Efter det stadgeenliga mötet gör vi en djupdykning i det pågående marknadsföringsarbetet och sen bjuder vi på lättare mat och dryck innan det är dags för en paneldiskussion om fotspårsturism och dess betydelse för Åland.

Under kvällen kommer även Jenny Carlstedt och Therese Karlsson med vänner att framföra sång och musik samt berätta om kulturens potential och betydelse för den turistiska upplevelsen.

Agenda, verksamhetsberättelse samt valberedningens förslag hittar ni på visitaland.org en vecka innan mötet. Kom ihåg att medlemsavgiften måste vara betald senast två veckor innan mötet för att du skall kunna utnyttja din rösträtt vid mötet!

Anmäl dig här

Välkommen!

Agenda årsmöte 2024

Visit Åland verksamhetsberättelse 2023

Valberedningens förslag 2024

Presentation årsmöte 2024

Presentation Nätverksgruppen för professionella konstnärer och konstutövare på Åland 2024 


Kartläggning av kultur-och konstsektorn på Åland

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandemars 18, 2024 av camilla

Undersökning med syfte att stärka och utveckla förutsättningarna inom konst- och kulturområdet

Kulturbyrån vid Ålands landskapsregering och Nordens Institut på Åland samarbetar kring en enkätundersökning riktad till yrkesverksamma konst- och kulturutövare.

Syftet är att kartlägga synpunkter och behov och få en tydligare bild av förutsättningarna att arbeta inom kultursektorn på Åland. Genom djuplodande data kan vi förstå och fatta beslut som stärker sektorns framtida utveckling.

Insamlingen pågår mellan 15.3 2 -2.4.2024.  För information och enkäten, se HÄR

 

                

 

 


Utredning av företagens utmaningar för nya säsonger

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandemars 1, 2024 av camilla

Visit Åland och Högskolan på Åland deltar i Interreg Baltic Sea projektet Light in the Dark 2023- 2026 som startade 1 november 2023. 

Målsättningen med projektet är att utveckla upplevelsetjänster utanför den traditionella sommarsäsongen och därigenom förlänga/skapa nya säsonger. Under första halvåret samlar projektet in datamaterial från både potentiella besökare och turismföretagare.

I projektet ansvarar Högskolan på Åland för enkätundersökningen Challenge Inventory och dess datainsamling. Enkäten undersöker företagens intresse för att utvidga sin verksamhet utanför sommaren, vilka utmaningar kan det innebära samt frågar efter ideér och lösningar för att förlänga säsongen. Förutom enkäten genomför Högskolan även intervjuer med företagare.

Vi hoppas du har möjlighet att avvara en kort stund för att fylla i enkäten. Din input och kunskap är en viktig framgångsfaktor i projektet.

Länk till enkäten: https://link.webropolsurveys.com/S/7794DB379C72C526 

 

Mera information om undersökningen fås av Högskolans projektledare Monika Birkle, [email protected], tel.537 753

Projektets officiella hemsida: https://interreg-baltic.eu/project/light-in-the-dark/


Matka 2024

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandefebruari 15, 2024 av johannaremmer

 

Visit Åland deltog i Nordens största resemässa i Helsingfors från den 17-21 januari. Under mässan hade vi även ett försäljningstillfälle för internationella återförsäljare och en branschdag följd av en konsumentmässa. Totalt besöktes mässan av imponerande 50 000 personer, inklusive utställare.

Åland väckte stort intresse och vår monter lockade en ständig ström av nyfikna potentiella besökare. Många av dessa hade tidigare besökt Åland men ville nu ha nya upplevelser. Cykling på Åland och möjligheterna att ta sig genom den vackra skärgården väckte särskilt stort intresse.

Vi är glada över det positiva gensvaret och ser fram emot att välkomna både nya och återkommande besökare till Åland.


Dags att välja ny styrelse för Visit Åland

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandejanuari 31, 2024 av Lotta

Visit Ålands årsmöte äger rum den 3 april 2024. En av beslutspunkterna är att välja styrelse. Därför ber valberedningen medlemmarna att komma med förslag gällande styrelsens sammansättning. Styrelsemedlemmarna väljs för en mandatperiod om 2 år och enligt föreningens stadgar bör styrelsen i sin helhet representera bred kompetens, lång erfarenhet, engagemang och visionärt tänkande. Föreningens styrelse består av föreningens ordförande och fyra till sex ledamöter samt en till två suppleanter. Föreningens stadgar finns att läsa på medlemssidan www.visitaland.org

 

VISIT ÅLANDS NUVARANDE STYRELSE 

Terese Flöjt, ordförande (2022-2024)

Caroline Lepistö, vice ordförande (2022-2024)

Maria Hellman-Aarnio (2022-2024)

Björn Wennström (2023-2025)

Gustaf Eklund (2023-2024)

Johanna Delfs (2023-2025)

Patricia Wiklund (2023-2025)

Jani Mäkelä, suppleant (2023-2025)

 

MANDATTIDEN UTGÅR FÖR:

Terese Flöjt, ordförande

Caroline Lepistö, vice ordförande

Maria Hellman-Aarnio 

Gustaf Eklund (ettårsmandat då Susanne Olofsson avgick mitt i sin mandatperiod i samband med att hon blev vd för Ålands Näringsliv förra året)

Johanna Delfs (pga tidsbrist bett om att få avgå från en ordinarie plats i förtid)

 

Målsättningen är en styrelse som med erfarenhet och kunskap om styrelsearbete, turismbranschen, strategiskt varumärkesarbete, digital marknadsföring och försäljning verkar för att upprätthålla en långsiktig och stabil verksamhet hos Visit Åland. I uppdraget ligger också att bidra med utvecklingen av verksamheten enligt fastslagna riktlinjer där styrelsen ska vara både drivande och stöttande för Visit Ålands ledning och organisation. Styrelsen har i regel samlats 10 gånger per år, varav ett möte varit ett längre heldags strategimöte (oftast i september).

 

Valberedningen emotser dina förslag senast den 29 februari 2024.

 

Med vänlig hälsning Valberedningen 2024

Joel Bergman, ordförande, [email protected], 0457 342 9376

Zaida Blomsterlund, [email protected], 040 773 1740 

Otto Hojar, [email protected], 018 514 90

 

 


Visit Åland deltar i Skärgårdsturné

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandejanuari 3, 2024 av camilla

Under våren 2024 kommer Lokalkraft Leader Åland, Företagsam Skärgård, Visit Åland, Ålands Näringsliv och attraktionskraftsstrateg Viktoria Olsson från Näringsavdelningen vid Ålands landskapsregering besöka alla skärgårdskommuner. Under besöken ordnas pop-up kontor i kommunen och ett allmänt informationstillfälle med middag.

Visit Åland deltar med fokus på destinationsutveckling. Först ut är Vårdö den 31.1.

 

Nytt EU-projekt med fokus på nya säsonger

I november 2023 startade det treåriga Baltic Sea Region projektet Light in the Dark med lead partner Novia Yrkeshögskola.

Visit Åland är en av tio partners i fem olika regioner längs kusten i Östersjön. Målsättningen med projektet är att utveckla befintliga och/ eller nya naturupplevelser utanför den traditionella högsäsongen. Målgruppen benämns som ”nature tribes”, dvs personer som aktivt söker naturupplevelser i en skärgårds -och kustmiljö. Inom projektet ingår bl.a kund- och företagsundersökningar, produktutvecklingsprocesser, framtagandet av marknadsföringsmaterial för destinationen och deltagande företag, regionala nätverksträffar och webinars. Projektet medför ett transnationellt samarbete mellan små/medelstora turismföretagare, visit-organisationer, universitet och företagsstödjande organisationer. Visit Åland kommer även föra ett nära samarbete med Högskolan på Åland, som tillika är en partner i projektet.

Läs mer om projektet HÄR.