Utredning av företagens utmaningar för nya säsonger

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandemars 1, 2024 av camilla

Visit Åland och Högskolan på Åland deltar i Interreg Baltic Sea projektet Light in the Dark 2023- 2026 som startade 1 november 2023. 

Målsättningen med projektet är att utveckla upplevelsetjänster utanför den traditionella sommarsäsongen och därigenom förlänga/skapa nya säsonger. Under första halvåret samlar projektet in datamaterial från både potentiella besökare och turismföretagare.

I projektet ansvarar Högskolan på Åland för enkätundersökningen Challenge Inventory och dess datainsamling. Enkäten undersöker företagens intresse för att utvidga sin verksamhet utanför sommaren, vilka utmaningar kan det innebära samt frågar efter ideér och lösningar för att förlänga säsongen. Förutom enkäten genomför Högskolan även intervjuer med företagare.

Vi hoppas du har möjlighet att avvara en kort stund för att fylla i enkäten. Din input och kunskap är en viktig framgångsfaktor i projektet.

Länk till enkäten: https://link.webropolsurveys.com/S/7794DB379C72C526 

 

Mera information om undersökningen fås av Högskolans projektledare Monika Birkle, [email protected], tel.537 753

Projektets officiella hemsida: https://interreg-baltic.eu/project/light-in-the-dark/


Matka 2024

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandefebruari 15, 2024 av johannaremmer

 

Visit Åland deltog i Nordens största resemässa i Helsingfors från den 17-21 januari. Under mässan hade vi även ett försäljningstillfälle för internationella återförsäljare och en branschdag följd av en konsumentmässa. Totalt besöktes mässan av imponerande 50 000 personer, inklusive utställare.

Åland väckte stort intresse och vår monter lockade en ständig ström av nyfikna potentiella besökare. Många av dessa hade tidigare besökt Åland men ville nu ha nya upplevelser. Cykling på Åland och möjligheterna att ta sig genom den vackra skärgården väckte särskilt stort intresse.

Vi är glada över det positiva gensvaret och ser fram emot att välkomna både nya och återkommande besökare till Åland.


Visit Åland på skärgårdsturné- Tack till Vårdö kommun.

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandefebruari 2, 2024 av camilla
Första stoppet resulterade i intressanta diskussioner tillsammans med företagare och kommunrepresentanter på restaurang Kallas skärgård. Kvällen bjöd på information om söka projekt via Leader, företagsrådgivning/affärsutveckling & företagarskola via Ålands Näringsliv, företagsutveckling via projekt Business Lab och Innovation Lab på Högskolan, aktuellt från Företagsam skärgård, utvecklingsprojekt via Visit Åland samt attraktionssatsningen från landskapet.
 
Vi ses på Föglö 28.2 ! Bor du i skärgården, titta in på skargarden.ax/turne

Dags att välja ny styrelse för Visit Åland

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandejanuari 31, 2024 av Lotta

Visit Ålands årsmöte äger rum den 3 april 2024. En av beslutspunkterna är att välja styrelse. Därför ber valberedningen medlemmarna att komma med förslag gällande styrelsens sammansättning. Styrelsemedlemmarna väljs för en mandatperiod om 2 år och enligt föreningens stadgar bör styrelsen i sin helhet representera bred kompetens, lång erfarenhet, engagemang och visionärt tänkande. Föreningens styrelse består av föreningens ordförande och fyra till sex ledamöter samt en till två suppleanter. Föreningens stadgar finns att läsa på medlemssidan www.visitaland.org

 

VISIT ÅLANDS NUVARANDE STYRELSE 

Terese Flöjt, ordförande (2022-2024)

Caroline Lepistö, vice ordförande (2022-2024)

Maria Hellman-Aarnio (2022-2024)

Björn Wennström (2023-2025)

Gustaf Eklund (2023-2024)

Johanna Delfs (2023-2025)

Patricia Wiklund (2023-2025)

Jani Mäkelä, suppleant (2023-2025)

 

MANDATTIDEN UTGÅR FÖR:

Terese Flöjt, ordförande

Caroline Lepistö, vice ordförande

Maria Hellman-Aarnio 

Gustaf Eklund (ettårsmandat då Susanne Olofsson avgick mitt i sin mandatperiod i samband med att hon blev vd för Ålands Näringsliv förra året)

Johanna Delfs (pga tidsbrist bett om att få avgå från en ordinarie plats i förtid)

 

Målsättningen är en styrelse som med erfarenhet och kunskap om styrelsearbete, turismbranschen, strategiskt varumärkesarbete, digital marknadsföring och försäljning verkar för att upprätthålla en långsiktig och stabil verksamhet hos Visit Åland. I uppdraget ligger också att bidra med utvecklingen av verksamheten enligt fastslagna riktlinjer där styrelsen ska vara både drivande och stöttande för Visit Ålands ledning och organisation. Styrelsen har i regel samlats 10 gånger per år, varav ett möte varit ett längre heldags strategimöte (oftast i september).

 

Valberedningen emotser dina förslag senast den 29 februari 2024.

 

Med vänlig hälsning Valberedningen 2024

Joel Bergman, ordförande, [email protected], 0457 342 9376

Zaida Blomsterlund, [email protected], 040 773 1740 

Otto Hojar, [email protected], 018 514 90

 

 


Visit Åland deltar i Skärgårdsturné

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandejanuari 3, 2024 av camilla

Under våren 2024 kommer Lokalkraft Leader Åland, Företagsam Skärgård, Visit Åland, Ålands Näringsliv och attraktionskraftsstrateg Viktoria Olsson från Näringsavdelningen vid Ålands landskapsregering besöka alla skärgårdskommuner. Under besöken ordnas pop-up kontor i kommunen och ett allmänt informationstillfälle med middag.

Visit Åland deltar med fokus på destinationsutveckling. Först ut är Vårdö den 31.1.

 

Nytt EU-projekt med fokus på nya säsonger

I november 2023 startade det treåriga Baltic Sea Region projektet Light in the Dark med lead partner Novia Yrkeshögskola.

Visit Åland är en av tio partners i fem olika regioner längs kusten i Östersjön. Målsättningen med projektet är att utveckla befintliga och/ eller nya naturupplevelser utanför den traditionella högsäsongen. Målgruppen benämns som ”nature tribes”, dvs personer som aktivt söker naturupplevelser i en skärgårds -och kustmiljö. Inom projektet ingår bl.a kund- och företagsundersökningar, produktutvecklingsprocesser, framtagandet av marknadsföringsmaterial för destinationen och deltagande företag, regionala nätverksträffar och webinars. Projektet medför ett transnationellt samarbete mellan små/medelstora turismföretagare, visit-organisationer, universitet och företagsstödjande organisationer. Visit Åland kommer även föra ett nära samarbete med Högskolan på Åland, som tillika är en partner i projektet.

Läs mer om projektet HÄR.

 

 

Förnyade Green Key certifikat

Under hösten har följande verksamheter fått förnyade Green Key certifikat; Park Alandia Hotell & Restaurang, Alandica Kultur & Kongress, Smakbyn och Pub Stallhagen. Green Key är globalt den ledande hållbarhetscertifieringen inom turismbranschen. Certifikatet erhålls på basen av verksamhetens hållbarhetsarbete inom 13 olika områden och årliga målsättningar. Green Key certifikatet baserar sig även på regelbundna kontroller av en oberoende part. 
 

Vill du veta mer om Green Key? Kika in!

Kontaktperson vid Visit Åland, programansvarig Camilla Sommarström, [email protected], tel 24258

 


Upphandling – Marknadsföringspartner till Visit Åland med Finland som primär marknad

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandejanuari 2, 2024 av saralimnell

Visit Åland inbjuder härmed intresserade ekonomiska aktörer (”Anbudsgivare”) att lämna anbud i denna upphandling avseende en marknadsföringspartner med specialistkunskaper inom digital marknadsföring med Finland som primär marknad. Där vi med vår framtida partner vill stärka vårt team i olika typer av kampanjer för att marknadsföra och profilera destinationen Åland. Specialistkunskaperna innefattar resurskompetenser som senior projektledare, digital strateg och innehållsproducent. Vår samarbetspartner kommer att hjälpa oss utföra våra marknadsföringskampanjer (både varumärkesbyggande och nischade kampanjer) och bidrar med allt från koncept och strategi till utförande och analys.

Visit Åland avser upphandla ett ramavtal med en anbudsgivare. Ramavtalet tecknas med en anbudsgivare med löpande avrop. Ramavtalet tecknas på tre (3) år med ytterligare ett (1) års option. Anbudet ska lämnas elektroniskt via www.e-avrop.com. Anbudsgivaren måste i samband med anbudsinlämning öppna ett konto hos e-Avrop. Ett sådant konto är kostnadsfritt. Anbud lämnade per e-post, fax eller brev godtas ej.


Visit Åland söker förstärkning till nya turistinformationen

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandenovember 17, 2023 av Lotta

Vi söker en person som har intresse för och kunskap om vårt turistiska Åland. Vår nya kollega har ett perspektiv och kunskap som stärker vårt team och är intresserad av att utveckla Visit Ålands kundkommunikation. 

Till de huvudsakliga arbetsuppgifterna hör:

  • kundbetjäning i turistinformation; per telefon och digitalt i chatt och i sociala medier
  • att sammanställa och tillhandahålla aktuell information och tips till våra gäster
  • att uppdatera evenemang, aktiviteter och artiklar på visitaland.com

Är du intresserad eller känner någon som är det? Läs mera här


Visit Åland höstmöte & branschevent 9 november

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandeoktober 31, 2023 av johannaremmer

 

Visit Åland välkomnar sina medlemmar till höstmöte torsdag 9 november kl. 17:15 på Ålands Sjöfartsmuseum. Mötesagenda och verksamhetsplan för 2024 finns tillgängliga nedan.
 
Kl. 18:00 bjuder vi in till en öppen presentation av Färdplan för hållbar turism 2030 samt därpå följande diskussion under mingel och lättare servering.
 
Anmäl dig senast måndag 6 november här!

 

Varmt välkommen!

Agenda höstmöte 2023

Verksamhetsplan och budget 2024

UTKAST till Färdplan för hållbar turism 2023