Påverka genom att delta i en branschintervju

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandemars 2, 2023 av johannaremmer

I samband med arbetet med Ålans nya turismstrategi och den stora branschundersökningen 2023 kommer det att genomföras gruppintervjuer med intresserade företagare verksamma inom turismbranschen under följande datum:

 • 9 mars kl. 11:30-13:00
 • 14 mars kl. 11:30-13:00
 • 15 mars kl. 15:00-16:30

Intervjuerna utgår från en analysmodell som heter Pestel och berör bl.a. frågor rörande verksamhetens prissättning, investeringsbehov, hållbarhetsarbete mm. De som deltar kommer att få denna modell och frågor på förhand så att man kan förbereda sig. Diskussionerna kommer att ledas av Therese Sjöblom, studiehandledare och lärare inom Hospitality Management-programmet på Högskolan på Åland. 

Är du intresserad av att delta i ett intervjutillfälle? För anmälan och mer information kontakta [email protected] Antalet platser per intervjutillfälle är begränsat.


Valberedningen informerar

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandemars 1, 2023 av johannaremmer

Visit Ålands årsmöte äger rum den 20 april 2023. En av beslutspunkterna är att välja styrelse. Därför ber valberedningen medlemmarna att komma med förslag gällande styrelsens sammansättning. Styrelsemedlemmarna väljs för en mandatperiod om 2 år och enligt föreningens stadgar bör styrelsen i sin helhet representera bred kompetens, lång erfarenhet, engagemang och visionärt tänkande. Föreningens styrelse består av föreningens ordförande och fyra till sex ledamöter samt en till två suppleanter. Föreningens stadgar finns att läsa på medlemssidan www.visitaland.org

 

VISIT ÅLANDS NUVARANDE STYRELSE 

Terese Flöjt, ordförande (2022-2024)

Susanne Olofsson, vice ordförande (2022-2024)

Satu Numminen (2021-2023)

Björn Wennström (2021-2023)

Dan Ferna (2021-2023)

Caroline Lepistö (2022-2024)

Maria Hellman-Aarnio  (2022-2024)

Jani Mäkelä, suppleant (2021-2023)

 

MANDATTIDEN UTGÅR FÖR:

Satu Numminen  

Björn Wennström

Dan Ferna  

Jani Mäkelä   

 

Målsättningen är en styrelse som med erfarenhet och kunskap om styrelsearbete, turismbranschen, strategiskt varumärkesarbete, digital marknadsföring och försäljning verkar för att upprätthålla en långsiktig och stabil verksamhet hos Visit Åland. I uppdraget ligger också att bidra med utvecklingen av verksamheten enligt fastslagna riktlinjer där styrelsen ska vara både drivande och stöttande för Visit Ålands ledning och organisation. Styrelsen har i regel samlats 10 gånger per år, varav ett möte varit ett längre heldags strategimöte (oftast i september).

Valberedningen emotser dina förslag senast den 24 mars 2023.

 

Med vänlig hälsning Valberedningen 2023

Harriet Strandvik, ordförande, [email protected], 040 559 2904

Ann-Louise Djupsund, [email protected], 018-24 020

Joel Bergman, [email protected], 0457 342 9376

 

 


Dags att se över din hemsida

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandefebruari 2, 2023 av johannaremmer

Vintermånaderna är en bra tid att se över sin marknadsföring inför nästa säsong. Nu kan du få hjälp att uppdatera din hemsida eller lägga upp en helt ny om du inte har en sedan tidigare. Följande åländska kommunikationsbyråer hjälper dig gärna:

Winter:
Vill du skaffa en hemsida för första gången eller byta ut din gamla mot en ny? Winter hjälper dig att sätta upp allting. Allt du behöver göra är att fixa texter och bilder. Behöver du hjälp? ;ot en extra kostnad kan Winter ta hand om det. Beställer du arbetet nu får du din hemsida klar i god tid tills sommarsäsongen. Som Visit Ålands medlem får du 20% rabatt på startkostnaden. Gäller vid beställning senast 28.2.2023.

Läs mer här
 

Vibb:
Vibb hjälper dig att bygga ditt varumärke och din kommunikation. De har förmånliga startpaket som innehåller både profil och webb för dig med ett mindre företag. Vibb använder en webbplatsmall för småföretag och föreningar som ger dig ordning, flexibilitet och personligt utseende i ett paket. Inom mallens ramar har du gott om utrymme att anpassa ditt innehåll som det passar dig.

Läs mer här

April:
April erbjuder webbsidor mot en månadskostnad med en förbindelsetid och webbsidor mot fast offert. Du som redan är bra på att bygga webbsidor i WordPress eller som kan skriva texter får hjälp att bygga din webbsida själv. Om din befintliga webbsida inte är byggd i WordPress kan April hjälpa till att utveckla sidan även då. 

Läs mer här


Enkät – inhemsk turism i de nordiska länderna

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandedecember 12, 2022 av johannaremmer

Forskningsprojektet ”Exploring Domestic Tourism in the Nordics”, initierat av Nordiska ministerrådet, har skapat en online-enkät som kartlägger situationen för inhemsk turism i de nordiska länderna. Projektet genomförs av Innolink i samarbete med Oxford Research och Icelandic Tourism Research Center och förvaltas av Arbets- och näringsministeriet. Enkäten är främst riktad till turistföretag och branschorganisationer i samtliga nordiska länder och autonoma regioner, men även andra personer som arbetar med turism kan svara. Huvudsyftet med enkäten är att identifiera stödbehoven hos turistföretag som är verksamma på den inhemska turistmarknaden i Norden.

Du kan svara på enkäten här

 

 


Resebranschen möttes på Åland

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandenovember 9, 2022 av alexandragrahn

Resebranschens säljevent RYMY (ryhmämyyntipäivät – gruppförsäljningsdagar) ordnades på Åland sista helgen i oktober med 54 deltagande företag. Bland köparna fanns t.ex. representanter från Pohjolan Matkat, Launokorpi, Finnlines och Saaga Travel. Bland säljarna olika destinationer, städer och logianläggninar som t.ex. Visit Åbo, Visit Nådendal, Visit Inari och Sokos Hotel. 

RYMY är ett säljevent som ordnats i över 30 år på olika destinationer runt om i landet. Syftet  är att få researrangörerna (köparna) att möta destinationerna och logianläggningarna (säljarna). 

Åland har deltagit i  RYMY under en längre tid. I år lyckades Visit Åland locka eventet till Åland, där Visit Åland tillsammans med samarbetspartners stod för planering och utförande av programmet. Som värd har man möjlighet att visa upp destinationen för researrangörerna (köparna). Flera av deltagarna paketerar och säljer Åland redan aktivt men syftet är att öka antalet resor till Åland bland köparna och stärka samarbetet ytterligare.

Eventet pågick i två dagar och hade i år 66 deltagare från hela Finland. Dag 1 ordnades möten för säljare och köpare först ombord på Viking Line och fortsatte sedan på Åland. Dagen avslutades med gemensam middag. 

Dag 2 fick deltagarna bekanta sig med destinationen Åland genom en guidad rundtur och besök till olika besöksmål och sevärdheter. En plats som bland annat visades upp var Bomarsunds nya besökscentrum.

Resultat av Visit Ålands arbete. 
Visit Ålands höstmöte & branschevent

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandeseptember 20, 2022 av camilla

Presentationer från Visit Ålands höstmöte & branschevent torsdag 13.10:

Visit Åland –  Höstmöte-2022.pdf

Lena Brenner – Terroir och merroiratlasen för Åland

Jeppe Klockareson-  Så bygger vi en hållbar destination

Rob Holmes – Strategic storytelling to support the future of tourism

Storytelling films: 
 
1. “Portland Art Scene” (2:06) — The connection of arts, community and creativity. 
2. “Kohunlich – Guided by Nature” (4:40) — Celebrating authentic travel experiences via the best ambassadors. 
3. “Soul of Sedona” (2:49) — Destination stewardship and unity being embraced by locals and visitors. 
4. “Local Stewardship via Beer” (2:18) — Creating a destination around community, sustainability and regenerative principles. 

 

HÖSTMÖTE

Välkommen till Alandica torsdagen den 13 oktober med start kl.17.30.

Visit Åland inleder kvällen med årets höstmöte. Mötesagenda och verksamhetsplan inkl. budget 2023 finns tillgänglig på visitaland.org en vecka före mötet.

Höstmötet avslutas med mingel och servering före föreläsningen tar vid.

Agenda höstmöte 2022 och verksamhetsplan-2023-final

 

BRANSCHEVENT

Kl.19.00 -20.30 bjuder Visit Åland in till en öppen föreläsning med Jeppe Klockareson, ägare av företaget Fair Travel.

Föreläsningen är kostnadsfri.

 

Så bygger vi en hållbar destination  

Med pandemier, rusande elpriser och ett världsläge som oroar är hållbarhet viktigare än någonsin. Men vad är hållbarhet och hur kan besöksnäringen på Åland bidra till att skapa en bättre plats att bo, leva och verka på? I samverkan kan vi alla göra detta möjligt, men då måste vi gemensamt ta vårt ansvar och hitta våran roll i denna utveckling.

Jeppe Klockareson jobbar med hållbar turismutveckling sedan 2005 och kommer inspirera åhörarna med exempel från det globala ner till det lokala och visa på konkreta metoder hur Åland med sina beslutsfattare, företagare och invånare tillsammans kan skapa en bättre plats att bo leva och verka på. Nyckelorden är samverkan, ansvar och nytänkande, med destinationens bästa i fokus och där det genuina som gör Åland till den plats det är, står i fokus i kommunikationen med omvärlden.

Med som gäst på skärm kommer Rob Holmes från GLP Films, www.glpfilms.com, berätta om styrkan i nytänkande storytelling som ett effektivt verktyg för att locka den hållbara resenären till världens unika destinationer, och hur Åland kan tänka för att lyckas med detta.

 

Jeppe har en bakgrund inom olika roller och tjänster, bl a på Basecamp Explorer, Naturturismföretagen och Global Sustainable Tourism Council, där han jobbat med hållbar turismutveckling, och erbjuder idag rådgivning, granskning, föreläsningar och utbildning inom området. 

www.fair-travel.se

 

 


Verksamheter utvecklar sitt hållbarhetsarbete

 

 

 

Under  2022 har följande verksamheter förnyat sin Green Key certifiering och fortsätter att aktivt utveckla och förbättra sitt hållbarhetsarbete både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. 

 

 • Carlsro Badhotell & Restaurang
 • Restaurang Smakbyn
 • Restaurang Pub Stallhagen
 • Alandica Kultur & Kongress
 • Restaurang Mormors Gröna Hus & Café Humlan
 • Hotell & restaurang Arkipelag 
 • Hotell & restaurang Havsvidden
 • Hotell & restaurang Park Alandia 
 • Restaurang Vreten
 • Café Hjorten
 • Mariehamns Stadsbibliotek
 • Silverskär inkl.Klobben 
 • Brobacka Gästhem & Café 

Arbetet innebär bl.a:

 • inbesparingar inom vatten, energi och avfall
 • minska matsvinn
 • användning av miljöcertifierade tvätt, städ och -hygienprodukter
 • främja lokala råvaror  och biologisk mångfald
 • välmående personal
 • gäst och- personalmedverkan i hållbarhetsarbetet
 • mätning av verksamhetens koldioxidavtryck

 

Några guldkorn som främjar gästernas medverkan, den biologiska mångfalden samt konsumtion: 

Enkät till julbordsgäster om verksamhetens hållbarhetsarbete 

-Bikupa på taket. Honungen lottas ut i tävlingar inom verksamheten och personalen får också ta hem.

-Takodling med örtväxter som pollinerare tycker om. Personalen har fri tillgång till dessa odlingar och får ta med hem eller använda i deras egen mat.

-I stället för inköp av nya möbler i personalutrymmen, restaureras befintliga eller köps in begagnade möbler. 

 

Vill du utveckla ditt hållbarhetsarbete och veta mera om hållbarhetscertifieringen Green Key, skicka gärna ett mejl till [email protected] , kontakt Camilla Sommarström.


Digital ambassadörsträff

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandeaugusti 29, 2022 av johannaremmer

Tisdagen den 13.9 kl.11:00 får du ta del av information, senaste nyheter och tips på hur enkelt och givande det är att ordna möten och konferenser på Åland. Denna gång arrangerar vi ambassadörsträffen digitalt för att göra det tidseffektivt och smidigt för alla att delta oberoende plats. Efter presentationen finns det möjlighet att ställa frågor samt diskutera erfarenheter kring ordnade konferenser med oss på Åland Convention Bureau.

Vi är en kostnadsfri partner för dig som är intresserad av att arrangera möten eller konferens på Åland. Vi är med som stöd från det första steget tills beslut fattas om destination för mötet. Vi hjälper dig identifiera potentiella möten och konferenser som kan hållas på Åland. Vi ser fram emot att träffa dig digitalt!

Anmäl dig här.