Destinationsutveckling

Destinationsutvecklingen omfattar tre arbetsområden: omvärldskunskap & statistik , samarbeten & nätverk, och utvecklingsprojekt.

Omvärldskunskap & Statistik

Enligt turismstrategin ligger det under Visit Ålands ansvarsområde att handha kunskapen om marknadens behov, krav och trender för att förbättra beslutsunderlaget för Åland som destination, företag och övriga turistiska aktörer.

Informationsbearbetning och kunskapsutveckling omfattar följande:

 • analys av omvärld, marknad, kunder och konkurrenter
 • fakta, undersökningar och statistik
 • benchmarking och learning (tematiskt)

Medlemmarna erbjuds att ta del av kontinuerliga omvärldsanalyser via bl.a. medlemssidan visitaland.org, branschevent och nyhetsbrev. Informationen distribueras även till styrelse och beslutsfattare.

Visit Åland använder bl.a. följande källor kring omvärldskunskap och trender:

 • UNWTO
 • Skift
 • Visit Finland, Visit Sweden
 • OECD
 • Svensk e-handel
 • Nationalräkenskaper
 • Kairos Future

Idag har Visit Åland tillgång till följande statistik:

 • Logi
 • Skärgårdstrafiken
 • Gästhamnar
 • Inresande
 • Webbstatistik
 • Fiskekort
 • Försäljning Citybreak
 • Konjunkturrapport
 • Sysselsättning
 • City Mariehamn
 • ÅSUB, Turismens samhällsekonomiska betydelse
 • Eurostat
 • ÅSUB

Det saknas statistik om inresande, spending, kommersiella övernattningar jämfört med annan typ av övernattning, evenemang, möten och -konferens och spending per reseanledning. Det finns ett bristande underlag om Ålandsbilden och reseanledningar.

Samarbete & Nätverk

En viktig del av Visit Ålands uppdrag är att representera turismnäringen i olika arbetsgrupper.

Under 2021 är Visit Åland delaktig i följande grupper:

 • Medaktör i nätverket Bärkraft.ax
 • Samordningsgruppen för Turismstrategin 2012-2022
 • Styr-och jurygruppen för Green Key och Blue Flag
 • Styrgruppen för projekt MatÅland 2022
 • Referensgruppen för Bomarsunds besökscentrum
 • Turism- och restaurangutskottet vid Ålands Näringsliv
 • Representant i Port Committe för Tall Ships Races 2021
 • Finland Convention Bureau (Business Event)
 • Congress Network Finland
 • Nätverket Suomen saaristo- finska skärgården, Matkamässan och kampanjer 
 • Aktionsgruppen- ett samarbete mellan LR, företagarföreningarna och bankerna på Åland
 • Styrgrupp för projektet Educating Professionals on Islands in GastroTourism 
 • Åland 100 – kommunikationsgruppen 

Utvecklingsprojekt

Visit Åland arbetar med olika typer av projekt som i regel är finansierade med EU-medel i samarbete med branschen. Inför att Visit Åland tar in projekt i organisationen ställs projektet mot ett antal kriterier som Visit Åland arbetat fram. 

Visit Ålands urvalskriterier:

 • motsvarar VÅ:s marknader och målgrupper
 • projektbudget rimlig för VÅ (likviditet)
 • främjar en hållbar turismutveckling
 • främjar entreprenörskap och nya generationen turistföretagare
 • skapar en digital utveckling som genererar kundnytta
 • konkret och användbart resultat 
 • tillhandahåller en infrastruktur som gynnar en fortsatt tillväxt
 • tydlig plan för efterlevnad och fortsatt förvaltning 
 • projektet kan integreras i Visit Ålands verksamhet eller marknadsföring 

Pågående projekt

MatÅland 2022

Ett femårigt projekt (2017-2022) finansierat av landskapet med syfte att tillsammans med åländska livsmedelsproducenter utveckla marknadskommunikationen och helhetsgreppet kring MatÅland på fastlandet. Projektet arbetar med att lyfta, öka synligheten och marknadsföra åländska livsmedelsprodukter i samarbete med finska samarbetspartners. Detta görs bland annat via digitala kampanjer, tävlingar och tryckt material. 

» Avslutade projekt