Pågående utvecklingsprojekt

Under destinationsutveckling ingår att initiera, driva och samarbeta med relevanta samarbetspartners kring olika utvecklingsprojekt som gynnar destinationen Åland.

Visit Åland innehar inga egna projektmedel utan är beroende av extern finansiering. Den externa finansieringen söks via olika EU-programfonder som EFS, ERUF, Leader Åland, Interreg Central Baltic eller Baltic Sea Region. 

 

Den 1 november 2023 inleddes EU- projektet Light in the Dark. I projektet ingår Visit Åland tillsammans med 10 partners i Östersjöregionen. Projektledare vid Visit Åland, Camilla Sommarström, tel 24 258, [email protected]

 

Light in the Dark – öka motståndskraften inom landsbygds- och kustturismen i norra Östersjöregionen genom att utveckla naturupplevelser under nya säsonger.

Period: 1.11. 2023 – 31.10.2026

Beskrivning: Säsongerna utanför sommaren i norra Östersjöregionen är mörk, ofta kall och utan snö på grund av närheten till och fukt från havet. Detta skapar utmaningar för turismnäringen och problemet är särskilt djupgående i landsbygds- och kustområden i norra Östersjöregionen. Allt fler resenärer vill ta del av olika naturupplevelser som ett sätt att utforska det lokala resmålet. Allt fler vill även undvika folkmassor genom att resa under andra säsonger. De förväntar sig lokala upplevelser, effektiv service och är villiga att förlänga sin vistelse. Projektet (1) svarar mot detta behov och (2) stöder förmågan att svara mot Östersjöregionens gemensamma behov av att förlänga den traditionella sommarsäsongen genom att utveckla ett transnationellt norra Östersjöskärgårdskoncept för naturbaserad turism. Projektet skapar produktupplevelser tillsammans med små och medelstora företag och destinationsförvaltningsorganisationer inom turism för att locka resenärer under andra säsonger. Transnationellt samarbete mellan universitet, små och medelstora företag och företagsstödjande organisationer främjar en sammanhängande implementering av lösningen och tillför värde genom att koppla ihop alla relevanta intressenter och företag från olika länder. Projektet stöder turistsektorn att anpassa sina verksamheter till andra säsonger under året samt stärka företagens motståndskraft i skärgården och kustområdena.

Fokusområde: Affärsutveckling

Leadpartner: Novia Yrkeshögskola, Åbo

Finansiär:  Interreg Baltic Sea Region

Projektledare:  James Simpson

Samarbetspartners:  Åland University of Applied Sciences, Cursor Oy, Klaipeda University, Kurzeme Planning Region, Visit Åland, Visit Stockholm/Stockholm Archipelago, Hiiumaa Development Center, Estonian University of Life Sciences, Estonian Rural Tourism