Visit Ålands grafiska profil

I en värld där utbudet och informationsbruset är större än någonsin är identiteten viktig. Genom konsekvent och genomtänkt marknadskommunikation ska vi bidra till att Åland för en tydlig och unik identitet. Vi ska sätta Åland på kartan. Vår profilmanual är ett verktyg som hjälper oss i det arbetet.

Manualen är inte heltäckande men ger ändå vägledning när du ska kommunicera med din omvärld. På ett eller annat sätt är vi alla ambassadörer för Åland.

Visit Ålands nya profilmanual är nu klar och nedladdningsbar.

Här kan media och återförsäljare kostnadsfritt ladda ner resmålet Ålands egen logotyp för icke kommersiellt bruk.

Logotypens färg och form bygger på den åländska flaggan, Ålands mest kända symbol. Den kurviga profilen signalerar mänsklig värme, kreativitet och oväntade upplevelser. Runt logotypen finns en frizon som ska skydda logotypens integritet. Logotypen finns i två varianter.

Det är fritt att använda logotypen i resekataloger som har Åland i sin produktion samt för att illustrera redaktionella artiklar om Åland (ej annonser) då artikelförfattaren avser att presentera Åland som resmål eller vid annan positiv redaktionell bevakning av Åland.

 

I mediabanken https://mediabank.old.visitaland.com/ finns bilder och filmer om Åland som kan användas fritt för marknadsföringen av Åland.

Visit Åland arbetar kontinuerligt med att införskaffa nya bilder från olika fotografer. Vi tar tacksamt emot bilder från er verksamhet som vi kan använda i vår marknadsföring men även för mediabanken.