Green Key kriterier, ansökan och kontaktuppgifter

Välkommen till hållbarhetscertifieringen Green Key!

Detta verktyg passar för dig som bedriver ett hotell, mindre boende, konferenscenter, stuga/camping, restaurang/café eller en besöksanläggning.

Om din verksamhet omfattar boende + restaurang/café, söker du om en Green key certifiering för din huvudverksamhet. När huvudverksamheten är beviljad, blir de övriga verksamheterna automatiskt certifierade, tex gästhem inkl. café. 

Green Key programmet är indelat i 13 olika områden. Under varje område finns obligatoriska och poängkriterier.

Vid ansökan för första gången ska alla obligatoriska kriterier (som berör huvudverksamheten) vara uppfyllda. Därefter sker en procentuell höjning av poängkriterierna som ska vara uppfyllda för varje år. Se nedan.

 

 

 

 

 

 

 

ANSÖKNINGSPROCESSEN – STEG FÖR STEG

 1. Ta gärna kontakt med Green Keys programansvarige för ett gemensamt möte.
 2. Läs igenom kriteriedokumentet Green Key kriterier 2022-2025 och övriga bilagor.
 3. Notera i dokumentet vad verksamheten uppfyller idag och vad som kan utvecklas under året.
 4. Om du ansöker för första gången, får du fylla i en digital anmälningslänk.
 5. Om du ansöker om en förnyad certifiering används en excelfil från föregående år. 
 6. Programansvariga går igenom ansökan.
 7. Ett kontrollbesök bokas in till verksamheten. Besöket görs av en oberoende part och kontrollerar att verksamheten uppfyller kriterierna enligt ansökan. Visit Åland samarbetar med Ålands Natur & Miljö gällande kontrollbesöken.
 8. Green Keys lokala jurygrupp behandlar ansökan och fattar beslut om en certifiering kan beviljas.
 9. Vid beviljad Green Key-certifiering får verksamheten ett diplom, en Green Key-dekal samt möjlighet att beställa övrigt material. Verksamheten publiceras på Green Keys internationella och Visit Ålands hemsida.
 10. En Green Key-certifiering uppdateras årligen. 
 11. En avgift för certifieringen betalas årligen och faktureras under hösten innevarande år.

 

GREEN KEY KRITERIER 2022-2025

Bilagor med ansökan

Certifieringsavgifter 2024

Avtal mellan ansökande och Green Key Åland.

 

BILAGOR SOM VÄGLEDNING TILL VISSA KRITERIER

 

Bilaga till 1.2 Hållbarhetspolicy exempel

Arbete med målsättningar enligt SMART -modellen.
 

Bilaga till 1. Miljöledning   mätning av verksamhetens koldioxidutsläpp)

Presentation om mätningsverktyget på Bärkratft.ax och kompensationsprogram

 

Bilaga till 8. Livsmedel  (vägledning och stöd till kriterierna gällande prioriteringsordning för livsmedel- och dryckesprodukter)

 

ÖVRIG INFORMATION

Dokumentation che:cklista (Detta är en ”lathund” till kriterier där det nämns dokumentation eller rutin/policy. Verksamheten väljer själv hur man vill dokumentera. Detta beror på verksamhetens omfattning och vad som är smidigast administrativt.)

 

Här är Green Keys policy kring förtydligandet av dispanser i programmet: Policy document clarifying dispensation cases.

Här nedan finns Green Key International:s policys att bekanta sig med: 

 

KONTAKTUPPGIFTER

Camilla Sommarström, tel.24 258, [email protected]

Green Key Åland finns även på facebook.