Green Key kriterier, ansökan och kontaktuppgifter

Välkommen till hållbarhetscertifieringen Green Key!

Detta verktyg passar för dig som bedriver ett hotell, mindre boende, konferenscenter, stuga/camping, restaurang/café eller en besöksanläggning.

Om din verksamhet omfattar boende + restaurang/café, söker du om en Green key certifiering för din huvudverksamhet. När huvudverksamheten är beviljad, blir de övriga verksamheterna automatiskt certifierade, tex gästhem inkl. café. För att hålla certifieringen aktiv ska den förnyas årligen.

Green Key programmet är indelat i 13 olika områden. Under varje område finns obligatoriska och poäng kriterier.

Vid ansökan för första gången ska alla obligatoriska kriterier (som berör huvudverksamheten) vara uppfyllda. Därefter sker en procentuell höjning av poängkriterierna som ska vara uppfyllda för varje år. Se nedan.

 

 

 

 

 

 

 

ANSÖKNINGSPROCESSEN – STEG FÖR STEG

 1. Ta gärna kontakt med Green Keys programansvarige för ett gemensamt möte.
 2. Läs igenom dokumentet Green Key kriterier 2022-2025 och övriga bilagor.
 3. Notera i dokumentet vad verksamheten uppfyller idag och vad som kan utvecklas under året.
 4. Om du ansöker för första gången, fyll i det digitala ansökningsformuläret. Läs noga igenom instruktionerna.
 5. Om du ansöker om en förnyad certifiering används excelfilen från förra årets ansökan.
 6. Programansvariga går igenom inlämnad ansökan och ser till att ingen bilaga fattas.
 7. Ett kontrollbesök bokas in till verksamheten. Besöket görs av en oberoende part och ser att verksamheten uppfyller kriterierna enligt inlämnad ansökan. Visit Åland samarbetar med Ålands Natur & Miljö gällande kontrollbesöken.
 8. Green Keys lokala jurygrupp behandlar ansökan och utlåtandet från kontrollbesöket och fattar beslut om en certifiering kan beviljas.
 9. Vid beviljad Green Key-certifiering får verksamheten ett diplom, en Green Key-dekal samt möjlighet att beställa övrigt material. Verksamheten publiceras på Green Keys internationella och Visit Ålands hemsida.
 10. En Green Key-certifiering uppdateras årligen. 
 11. En avgift för certifieringen betalas årligen och faktureras under hösten innevarande år.

 

BÖRJA SÅ HÄR:

Det rekommenderas att du först läser igenom kriteriedokumentet, länk nedan. Notera vad som behöver göras samt vilka bilagor som ska skickas in.

GREEN KEY KRITERIER 2022-2025  

Vid ansökan för första gången, fyll sist i det digitala ansökningsformuläret inkl. bilagor.

Observera följande före du fyller i det digitala ansökningsformuläret:

 • När du fyller i ett område måste du kryssa för alla obligatoriska kriterier på en och samma gång. Sedan kan du fortsätta eller spara ner och gå in på nytt en annan gång.
 • Obligatoriska kriterier som inte är aktuella för din verksamhet ska du alltid fylla i ej relevant, gärna med en kort kommentar.
 • Under poängkriterier, kolla två gånger att du är på rätt poängkriterium före du fyller i ”pluppen”, det går inte att ta bort den sedan.

Ansökningsformulär 2023 ( Länken öppnas måndagen den 20.3)

Efter inskickad ansökan får du en excelfil med dina inlämnande uppgifter.

 

Bilagor med ansökan

Priser 2023

Avtal mellan ansökande och Green Key Åland.

 

Nedanstående bilagor fungerar som en vägledning inom dessa kriterieområden:

Bilaga till 1. Miljöledning

Bilaga till 1.2 Hållbarhetspolicy exempel

Bilaga till 8. Livsmedel

 

Dokumentation checklista (Detta är en ”lathund” till kriterier där det nämns dokumentation eller rutin/policy. Verksamheten väljer själv hur man vill dokumentera. Detta beror på verksamhetens omfattning och vad som är smidigast administrativt.)

 

KONTAKTUPPGIFTER

Camilla Sommarström, tel.24 258, [email protected]

Green Key Åland finns även på facebook och instagram.