Bli medlem

Visit Åland är Ålands officiella turismorganisation med ca 230 medlemmar. Visit Åland har medlemmar från en mängd olika verksamheter som logi (hotell, gästhem, stugor, camping, gästhamn), restaurang & café, aktivitetsarrangörer, evenemangsarrangörer, kommuner, handel, livsmedelsproducenter, transportörer, researrangörer  och tjänsteföretag.

Visit Ålands huvuduppgifter är att:

 • marknadsföra och profilera destinationen Åland
 • initiera nya projekt och samarbeten inom turismbranschen och därigenom stimulera medlemsföretagen till produktutveckling och kvalitetshöjning
 • upprätthålla turistinformation
 • belysa turismnäringens betydelse och samhällsekonomiska effekt för Åland

Föreningens verksamhet ska inte erhålla ekonomisk nytta.

Detta inkluderar ett privat medlemskap i Visit Åland 2024.

 • Tillgång till relevant marknadsinformation
  Visit Åland sammanställer regelbundet marknadskunskap och information om turistiska trender som kan påverka den åländska turismen.  » Här kan du läsa våra medlemsutskick.
 • Branschevent
  Under året ordnas 3-4 branschevent med syfte att informera, inspirera, utbyta kunskap och utveckla det turistiska utbudet på Åland.
 • Kontakter inom turismbranschen
  Visit Åland agerar som ett bollplank och bistår med hjälp t.ex. att hitta nya kontakter och samarbetspartners.
 • Rösträtt vid föreningens års och -höstmöte
  Som privat medlem har du 1 röst/person.

Detta inkluderar ett ordinarie medlemskap i Visit Åland 2024.

 • Tillgång till relevant marknadsinformation
  Visit Åland sammanställer regelbundet marknadskunskap och information om turistiska trender som kan påverka den åländska turismen. » Här kan du läsa våra medlemsutskick.
 • Branschevent
  Under året ordnas 3-4 branschevent med syfte att informera, inspirera, utbyta kunskap och utveckla det turistiska utbudet på Åland.
 • Kontakter inom turismbranschen
  Visit Åland agerar som bollplank och bistår med hjälp t.ex. att hitta nya kontakter och samarbetspartners.
 • Samarbete inom marknadsföring och partnernätverk 
  Möjlighet att vara en del av olika säljdrivande marknadsföringsaktiviteter som Visit Åland gör, som tex. digitala kampanjer, nyhetsbrev, Google Ads, mässor, mediabesök och återförsäljare. Som medlem kan du även delta aktivt i olika partnernätverk. Idag har Visit Åland fem olika partnernätverk: Gästhamn, Sportfiske, Barnens Åland, Golf och Åland Convention Bureau. 
 • Rösträtt vid föreningens års och -höstmöte
  Som ordinarie medlem har du 5 röster/ordinarie medlem.
 • Synlighet och tillgång till Visit Ålands försäljningsplattform på visitaland.com.  Hemsidan uppnådde under 2022 1 miljon unika besökare och finns på språken svenska, finska, engelska och tyska. Vill du vara bokningsbar med en företagspresentation på hemsidan, vänligen ta kontakt med Visit Ålands samarbetspartner Eckerö Linjen. Vill du endast synas med en företagspresentation på hemsidan skickar du en kort information om verksamheten på de språk du vill synas på + 4-5 stycken bilder till [email protected]. Vi ser gärna att informationen finns på svenska, finska och engelska. Engelska versionen kan läggas in på tyska.

Som medlem i Visit Åland stöder du turismens betydelse och -utveckling som en viktig basnäring för det åländska samhället. 

 

Medlemsavgifter

Under Visit Ålands höstmöte 2023 godkändes förslaget till en höjning av medlemsavgifterna 2024.

Ordinarie medlem  170€ inklusive moms. (24%)
Privat medlem           85€ inklusive moms. (24%)

Enligt Visit Ålands stadgar gäller följande villkor:

 • Medlemsavgiften skall vara betald senast den sista februari.
 • För nya medlemmar gäller betalning på fakturans sista betalningsdag.
 • Utträde ur föreningen skall meddelas senast 30.9 inför det kommande året.
 • Medlemsavgiften återbetalas inte.
 • Perioden för medlemskapet är ett kalenderår.

Bekanta dig gärna med föreningens stadgar som finns under rubriken: Om Visit Åland.

 

Här kan du ansöka om medlemskap i Visit Åland.