Vision, verksamhetsidé & strategier

Turismstrategin för Åland 2012-2022

Turismstrategin för Åland 2012-2022 ligger under Ålands landskapsregering. Under ledning av konsult  Strategin togs fram av en strategigrupp bestående av 16 personer från näringslivet under ledning av konsult Johan Graffman från Uppsala. Här finns turismstrategin i sin helhet: Turismstrategi 2012-2022.

Nedanstående samordningsgrupp, som leds av landskapet, ansvarar för uppföljningen av turismstrategin.

 • Linnea Johansson, avdelningschef för näringsavdelningen, ordförande för gruppen.
 • Fredrik Karlström, näringsminister
 • Terese Flöjt, styrelseordförande i Visit Åland
 • Jan-Erik Rask, vd för Ålands Näringsliv
 • Lotta Berner Sjölund, vd för Visit Åland
 • Sven Schåman, vice rektor Högskolan på Åland

 

Visit Ålands vision och verksamhetsidé

Under 2017 fastställde Visit Ålands styrelse följande vision för Visit Åland:

Visit Åland arbetar för en blomstrande turismnäring som utvecklar Åland.

 

Samtidigt fastställde styrelsen organisationens verksamhetsidé:

Vi bygger framtidens turism tillsammans med våra gäster och engagerade partners.

 • Vi väcker intresse för och förstärker bilden av Åland
 • Vi involverar gäster och partners i utvecklingen och marknadsföringen av Åland
 • Vårt fokus är gästens helhetsupplevelse
   

Visit Ålands strategier 2018-2021

Nedanstående strategier beskriver organisationens uppgift och fokus. 

 1. Destinationsmarknadsföring: Från informationsspridning till engagerande marknadsföring.
 2. Destinationsutveckling: En investering i destinationen skapar attraktiva Ålandsupplevelser.
 3. Tillgängliga och bokningsbara Ålandsupplevelser på old.visitaland.com.
 4. Utveckla verksamhetsmodellen för Visit Åland.