Visit Ålands verksamhet

Visit Ålands verksamhet delas in i tre områden: destinationsmarknadsföring, destinationsutveckling och turistinformation.

Visit Åland marknadsför destinationen Åland tillsammans med externa samarbetspartners.

Sedan 2015 arbetar Visit Åland med destinationsutveckling för att möta det behov och efterfrågan som våra besökare har idag och i framtiden. Det aktuella marknadsläget och resultatet av de turistiska undersökningar som ÅSUB utfört visar ett ökat behov av att utveckla destinationen Åland.

Driften av Ålands Turistinformation görs i ett samarbete med Mariehamns stad. Informationen har fem stjärnor, är öppet året runt och servar både lokala och besökarens frågor om Åland.