Eventskolan

Vad är ett event?

Man brukar skilja på event som är publika och sådana som är privata. Ett privat event kan vara t ex en företagsfest – där en sluten publik är bjuden, medan ett publikt event är öppet för en allmän publik. Vi kan även dela in de öppna eventen i de där besökarna är enbart publik, som på en konsert, eller där man kan vara publik eller deltagare, som på ett marathon.

Åland Event Bureau jobbar för att hjälpa Åland arrangera fler och bättre publika event, som kan locka turister till Åland.

Att starta och driva event på Åland

Det är en fantastisk upplevelse att se sitt event vara igång – alla människor som upplever det du planerat och regisserat under en tid, månader innan, kanske år. Men hur tar vi oss dit utan att tappa all energi i problemställningar på vägen och hur ser vi till att det verkligen blir den succé som du planerat för, samt att det verkligen kommer folk?

I denna guide försöker vi lyfta upp det viktigaste som du behöver titta på inför förverkligandet av ett event – allt baserat på erfarenhet från hela evenemangsåland.