Färdplan för turism

Färdplan för turism

Färdplan för hållbar turism 2030 är hela Ålands strategi. Ålands landskapsregering har koordinerat arbetet med att ta fram färdplanen och agerar ordförande i samordningsgruppen för turism. Färdplanen är ett underlag och riktgivande dokument för hur det offentliga Åland jobbar med turism.

Vad bygger färdplanen på?

Färdplanen bygger på Ålands Utvecklings- och hållbarhetsagenda. Den är en del av Utvecklings- och hållbarhetsagendans femte strategiska utvecklingsmål – Attraktionskraft – och riktningen och målsättningarna i färdplanen kommer från den övergripande agendan. 

Vem håller i arbetet?

För att skapa goda förutsättningar för arbetets genomförande och för ha en ständig förankring på bred front agerar, den av Ålands landskapsregering tillsatta, Samordningsgruppen för turismen på Åland som styrgrupp för arbetet.

  • Linnéa Johansson, Avdelningschef Näringsavdelningen, ordförande
  • Jesper Josefsson, Ålands landskapsregering, näringsminister
  • Lotta Berner Sjölund, Visit Åland, VD
  • Susanne Olofsson, Ålands Näringsliv, VD
  • Terese Flöjt, Mariehamns stad, näringsutvecklare
  • Therese Sjöblom, Högskolan på Åland, studiehandledare, timlärare
  • Sanna Könönen-Wahlstedt, Åland Living, informationskoordinator

Vilka frågor har vi arbetat med?

Vad är Ålands själ och DNA? Vad är unikt och vilka är våra profilbärare? Vad har vi som andra platser inte har? Vad är det som gör att vi är världens lyckligaste människor?

Hur behöver vi utvecklas för att få fler invånare, besökare och företag att vilja vara en del av vår plats i framtiden? Hur få de som redan bor här att trivas ännu bättre och bli ännu bättre ambassadörer?

Vad är våra styrkor och vad har vår plats för utvecklingsbehov? Vad ska vi satsa på framöver?

Vad innehåller den nya färdplanen?

Den nya färdplanen pekar ut fokusområden som tar i oss i riktning mot de uppsatta målen. En konkret plan för genomförande och uppföljning av färdplan, med arbetsfördelning tas fram i form av handlingsplan så fort strategin är klar.

Ålands färdplan för hållbar turism 2030

Färdplan för hållbar turism 2030


Underlag och presentationer


För mer information kontakta

Linnéa Johansson
Avdelningschef Näringsavdelningen
[email protected]
Tfn. 018 25270

Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda