Visit Ålands höstmöte & branschevent

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandeseptember 20, 2022 av camilla

Vänligen meddela ditt deltagande senast måndagen den 10 oktober.

Anmälningslänken gäller för både höstmöte & branschevent. ( Obs! endast medlemmar i Visit Åland kan delta i höstmötet.)

Det finns möjligheter att delta på distans.

Anmälningslänk<<

 

HÖSTMÖTE

Välkommen till Alandica torsdagen den 13 oktober med start kl.17.30.

Visit Åland inleder kvällen med årets höstmöte. Mötesagenda och verksamhetsplan inkl. budget 2023 finns tillgänglig på visitaland.org en vecka före mötet.

Höstmötet avslutas med mingel och servering före föreläsningen tar vid.

 

BRANSCHEVENT

Kl.19.00 -20.30 bjuder Visit Åland in till en öppen föreläsning med Jeppe Klockareson, ägare av företaget Fair Travel.

Föreläsningen är kostnadsfri.

 

Så bygger vi en hållbar destination  

Med pandemier, rusande elpriser och ett världsläge som oroar är hållbarhet viktigare än någonsin. Men vad är hållbarhet och hur kan besöksnäringen på Åland bidra till att skapa en bättre plats att bo, leva och verka på? I samverkan kan vi alla göra detta möjligt, men då måste vi gemensamt ta vårt ansvar och hitta våran roll i denna utveckling.

Jeppe Klockareson jobbar med hållbar turismutveckling sedan 2005 och kommer inspirera åhörarna med exempel från det globala ner till det lokala och visa på konkreta metoder hur Åland med sina beslutsfattare, företagare och invånare tillsammans kan skapa en bättre plats att bo leva och verka på. Nyckelorden är samverkan, ansvar och nytänkande, med destinationens bästa i fokus och där det genuina som gör Åland till den plats det är, står i fokus i kommunikationen med omvärlden.

Med som gäst på skärm kommer Rob Holmes från GLP Films, www.glpfilms.com, berätta om styrkan i nytänkande storytelling som ett effektivt verktyg för att locka den hållbara resenären till världens unika destinationer, och hur Åland kan tänka för att lyckas med detta.

 

Jeppe har en bakgrund inom olika roller och tjänster, bl a på Basecamp Explorer, Naturturismföretagen och Global Sustainable Tourism Council, där han jobbat med hållbar turismutveckling, och erbjuder idag rådgivning, granskning, föreläsningar och utbildning inom området. 

www.fair-travel.se

 

 


Verksamheter utvecklar sitt hållbarhetsarbete

 

 

 

I juni 2022 förnyade följande verksamheter sin Green Key certifiering och fortsätter att aktivt utveckla och förbättra sitt hållbarhetsarbete både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. 

 

 • Hotell & restaurang Arkipelag 
 • Hotell & restaurang Havsvidden
 • Hotell & restaurang Park Alandia 
 • Restaurang Vreten
 • Café Hjorten
 • Mariehamns Stadsbibliotek
 • Silverskär inkl.Klobben 
 • Brobacka Gästhem & Café 

Arbetet innebär bl.a:

 • inbesparingar inom vatten, energi och avfall
 • minska matsvinn
 • användning av miljöcertifierade tvätt, städ och -hygienprodukter
 • främja lokala råvaror  och biologisk mångfald
 • välmående personal
 • gäst och- personalmedverkan i hållbarhetsarbetet
 • mätning av verksamhetens koldioxidavtryck

Några guldkorn som främjar den biologiska mångfalden samt konsumtion

-Bikupa på taket. Honungen lottas ut i tävlingar inom verksamheten och personalen får också ta hem.

-Takodling med örtväxter som pollinerare tycker om. Personalen har fri tillgång till dessa odlingar och får ta med hem eller använda i deras egen mat.

-I stället för inköp av nya möbler i personalutrymmen, restaureras befintliga eller köps in begagnade möbler. 

 

Vill du utveckla ditt hållbarhetsarbete och veta mera om hållbarhetscertifieringen Green Key, skicka gärna ett mejl till [email protected] , kontakt Camilla Sommarström.


Digital ambassadörsträff

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandeaugusti 29, 2022 av johannaremmer

Tisdagen den 13.9 kl.11:00 får du ta del av information, senaste nyheter och tips på hur enkelt och givande det är att ordna möten och konferenser på Åland. Denna gång arrangerar vi ambassadörsträffen digitalt för att göra det tidseffektivt och smidigt för alla att delta oberoende plats. Efter presentationen finns det möjlighet att ställa frågor samt diskutera erfarenheter kring ordnade konferenser med oss på Åland Convention Bureau.

Vi är en kostnadsfri partner för dig som är intresserad av att arrangera möten eller konferens på Åland. Vi är med som stöd från det första steget tills beslut fattas om destination för mötet. Vi hjälper dig identifiera potentiella möten och konferenser som kan hållas på Åland. Vi ser fram emot att träffa dig digitalt!

Anmäl dig här.


Ny samarbetspart för Citybreak-försäljningen på visitaland.com – vad innebär detta?

I senaste medlemsbrev berättade vi om att Visit Åland under våren sökte någon att ta över driften och utvecklingen av försäljningen på visitaland.com och i juni valdes Eckerö Linjen Ab till ny samarbetspart. Nu har arbetet med att överföra försäljningen från Åland Travel Ab till Eckerö Linjen dragit igång och själva övergången från den ena licensen till den andra är planerad att ske i november.

Som leverantör i Citybreak behöver du notera några mindre uppdateringar i systemet och på hemsidan samt se över dina prisavtal. För att fortsätta sälja på visitaland.com behöver du göra ett nytt prisavtal med Eckerö Linjen och vill du fortsätta sälja på Ålandsresors hemsida går det också utmärkt, du behöver bara uppdatera ditt existerande prisavtal hos Åland Travel.

Både Eckerö Linjen och Åland Travel kommer inom kort att kontakta alla leverantörer som idag finns tillgängliga i Citybreak med mera information och utkast till prisavtal. Är du ny och önskar sälja dina tjänster och produkter digitalt via visitaland.com och/eller alandsresor.fi är det bara att kontakta Eckerö Linjen (visitaland.com) på [email protected] eller per telefon på 018-28 306 och Åland Travel (alandsresor.fi) på [email protected]

Försäljningen på visitaland.com kommer att ha en uppdaterad utformning i linje med Visit Ålands nya hemsida och övriga layout. Sajten kunden handlar på, bokningsbekräftelser m.m. kommer att se ut som Visit Åland. Eckerö Linjen står för den tekniska lösningen och är resebyrån bakom köpet (Visit Åland har inga egna resebyrårättigheter). Alla Visit Ålands kunder kommer framledes att hänvisas till e-postadressen [email protected] som hanteras av Eckerö Linjens personal.

I samband med övergången sker också en teknisk utveckling. Det säljbara utbudet på visitaland.com får en ny utformning och layout, uppställningen hur produkter presenteras utvecklas, sökfunktionen förbättras och den lediga kapaciteten kommer framgå tydligare. Vissa saker kan vi påverka, annan utveckling sker i hela systemet och påverkar alla licensägare.

Vi återkommer under höstens gång med mera information på medlemssidan visitaland.org och i kommande medlemsbrev. För frågor gällande framtida försäljning och prisavtal på visitaland.com vänligen kontakta Eckerö Linjen.Ta tillfället att utbilda dig via projektet Åland Gear Up!

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandeaugusti 18, 2022 av camilla

Åland Gear Up är ett tvåårigt utbildningsprojekt för alla som på något sätt gör en insats inom turismsektorn. Såväl företagare, verksamheter, föreningar och privatpersoner är välkomna att delta i utbildningen. 

En lyckad och uppskattad första omgång ordnades i våras och nu kan man anmäla sig till den andra och sista omgången, som startar 11 oktober 2022.
 

Åland Gear Up är ett samarbete mellan Högskolan på Åland, Visit Åland och Ålands Näringsliv. Projektet finansieras av ESF-​fonden.

Programmet har fyra huvudområden som ger deltagarna verktyg att stegvis och konkret hantera de förändrade kraven inom turismbranschen.

Sista anmälningsdag är söndagen den 18 september.

Läs mer om upplägget och din anmälan HÄR.

Välkommen med din ansökan!


Ny samarbetspart för försäljning på visitaland.com

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandeaugusti 17, 2022 av josefin

Visit Ålands existerande samarbetsavtal med Åland Travel Ab har ömsesidigt sagts upp, varpå Visit Åland under våren sökt en ny samarbetspart genom att be intresserade aktörer med Citybreak-license, åländsk näringsrätt och resebyrårättigheter att inkomma med en intresseanmälan.

Tre aktörer kontaktade Visit Åland och visade intresse för uppdraget. Två ställde frågor, vilka besvarades och svaren publicerades på visitaland.org. En aktör lämnade in en intresseanmälan.

Styrelsen behandlade intresseanmälan med bilagor på sitt möte den 13 juni och konstaterade att intresseanmälan uppfyller kraven för samarbete och att förslagen till en utvecklad försäljningen på visitaland.com är intressanta. Styrelsen har givit vd i uppgift att teckna avtal med Eckerö Linjen Ab. Målsättningen är att Eckerö Linjen fr.o.m. den 1 oktober 2022 tar över driften och utvecklingen av försäljningen på visitaland.com. Tills dess fortsätter allt som vanligt.

Med anledning av sommarsemestrar påbörjas överlämningen från Åland Travel till Eckerö Linjen först i mitten av augusti varför vi idag har få svar på eventuella frågor med anledning av byte av samarbetspart. Vi återkommer med information så fort vi vet mer!

Visit Åland tackar Åland Travel för ett gott samarbete och ser fram emot det kommande samarbetet med Eckerö Linjen.


Destinationskampanjen 2022

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandemaj 4, 2022 av alexandragrahn

En presentation av destinationskampanjen 2022 finns på www.visitaland.org/kommunikation. Läs om kampanjens koncept mot Finland, koncept mot Sverige, axplock av mediaplanen, se annonser, native-artiklar och andra annonser.

Följ med kommunikationen
På  www.visitaland.org/kommunikation samlar vi information om pågående kampanjer, genomförda kampanjer, digital synlighet, synlighet i print, köpt annonsering och press- och influencersamarbeten. Sidan är till för branschen och för vem som helst som är intresserad av att följa med kommunikationen som handlar om att väcka och stärka bilden av Åland som destination.


Visit Åland söker ny samarbetspart för att drifta försäljningsplattformen på visitaland.com

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandeapril 14, 2022 av josefin

Visit Ålands nya hemsida lanserades precis! I samband med utvecklingsarbetet sågs hela sidan över och nya tekniska lösningar har tagits i bruk för att förbättra framför allt kundupplevelsen på visitaland.com.

Den tekniska uppdateringen ger en bättre placering på Google och det blir helt enkelt lättare att hitta information om Åland. Den ger också en relevantare kundupplevelse med tydligare kundresa och smidigare navigering, vilket i sin tur ger möjligheten att ytterligare bygga på visitaland.com som navet för all Visit Ålands kommunikation på flera språk.

I samband med utvecklingen av vistaland.com ses även försäljningen på hemsidan över. Sidan mobilanpassas och integrationen mellan visitaland.com och försäljningssystemet utvecklas.

Försäljningen kommer att ske i samma system som tidigare, Citybreak, och målsättningen är att vidareutveckla försäljningsplattformen. Visit Ålands medlemmar kommer därmed även i framtiden att erbjudas möjligheten att sälja sina turistiska upplevelser på visitaland.com. Det ska vara enkelt för leverantören att lägga upp logialternativ, resor och upplevelser till försäljning och dela sin kapacitet i flera kanaler, om man så vill, för att öka synligheten och möjligheterna att få bokningar genom försäljning på många försäljningskanaler samtidigt. Samtidigt ger systemet möjlighet för besökaren att själv skräddarsy sin egen Ålandsupplevelse.

Med anledning av det kommande utvecklingsarbetet har Visit Åland och existerande samarbetspart Åland Travel i samförstånd kommit överens om att avsluta existerande samarbete. Åland Travel kommer framöver att fokusera på sin resebyråverksamhet samtidigt som Visit Åland nu begär in intresseanmälningar från potentiella aktörer som är intresserade av att i framtiden sköta driften och utvecklingen av försäljningen på visitaland.com. Läs mera här Underlag för intresseanmälan

Uppdatering 9 maj 2022 – det har kommit några frågor angående Visit Ålands tankar kring CB och önskade upplägg framöver. Vänligen se Visit Ålands Svar på frågor angående intresseanmälan 09052022.