Visit Ålands styrelse och personal

Visit Ålands styrelse

Vid föreningens höstmöte tillsätts en valberedning som har i uppdrag att inför föreningens årsmöte bereda ett förslag till styrelsens sammansättning för det inkommande året. Styrelsemedlemmarna väljs in på två år. Vid styrelsens konstituerande möte väljs inom styrelsen en viceordförande. 

Riktgivande för val av styrelseledamöter är enligt stadgarna §7 är att styrelsen i sin helhet representerar en bred kompetens, lång erfarenhet, engagemang och visionärt tänkande. Styrelsesammansättningen skall på ett gott sätt bidra till främjande av föreningens verksamhet.

  • Terese Flöjt, ordförande, 2024-2025                 
  • Caroline Lepistö, viceordförande 2024-2026  
  • Björn Wennström, 2023-2025
  • Maria Hellman-Aarnio, 2024-2026
  • Gustav Eklund, 2024-2026
  • Patricia Wiklund, 2023-2025
  • Erika Gustafsson 2024-2026
  • Jani A. Mäkelä, suppleant 2023-2025
  • Jan-Ole Lönnblad 2024-2026

Arvoden och ersättningar för styrelsen 2024-2025

Ordförande årsarvode 3 000 €.

Viceordförande årsarvode 500 €.

Mötesarvoden för samtliga styrelsemedlemmar 150€/bevistat möte.

Reseersättning till och från möten i enlighet med Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2024.

Visit Ålands revisorer 2022-2023

Första revisor: Erika Sjölund, GRM, Hermans & Revisorerna AB

Suppleant: Hermans & Revisorerna AB

Visit Ålands personal

default-avatar-icon-of-social-media-user-vector

Lotta Berner Sjölund

VD
default-avatar-icon-of-social-media-user-vector

Niko Micklin

Marketing & Sales Manger, vice VD
default-avatar-icon-of-social-media-user-vector

Josefin Feld Hagman

Marketing & Brand Manager
default-avatar-icon-of-social-media-user-vector

Sara Limnell

Marketing Project manager
default-avatar-icon-of-social-media-user-vector

Sara Degerth

Marketing Project manager
default-avatar-icon-of-social-media-user-vector

Mari Hilander

Marknadskommunikatör
default-avatar-icon-of-social-media-user-vector

Fanny Skogster

Marknads- och projektkoordinator
default-avatar-icon-of-social-media-user-vector

Mia Lehto

Marknads- och eventkoordinator
default-avatar-icon-of-social-media-user-vector

Lena Nykänen

Marknads- och försäljningskoordinator
default-avatar-icon-of-social-media-user-vector

Camilla Sommarström

Destinationsutveckling, projekt
default-avatar-icon-of-social-media-user-vector

Johanna Remmer

Administrativ koordinator, ekonomi, medlemsärenden
default-avatar-icon-of-social-media-user-vector

Riitta-Lea Värelä

Ålands Turistinformation
default-avatar-icon-of-social-media-user-vector

Didrik Svahn

Turistinformatör och kommunikatör

Kontakt

Ålands Turistinformation 

Tfn. 018- 24 000 (växel) [email protected]

Medlemsärenden

Tfn. 018- 24 259 [email protected]

Destinationsmarknadsföring

Tfn. 018- 24 256 [email protected]

Destinationsutveckling 

Tfn. 018- 24 258 [email protected]

Ekonomi

Tfn. 018- 24 259 [email protected]