Samarbeten och nätverk

Genom att vara aktiv i nätverk och samarbeta med andra intresseorganisationer kan Visit Åland bidra till att bevaka branschens intressen, belysa turismens betydelse för Åland samt bidra till att utveckla turismen. Samtidigt samlar organisationen kunskap att föra vidare till medlemmarna för att stimulera till och underlätta affärsutveckling.

Visit Åland representerar turismbranschen i följande samarbeten och nätverk:

  • Visit Åland representerar turismbranschen i följande samarbeten och nätverk:
  • Samordningsgruppen för Färdplan för turism
  • Ålands Näringslivs turism- och restaurangutskott
  • Föreningen Bärkraft.ax
  • Mål 5-arbetsgruppen inom Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda
  • Visit Finlands marknadsförings- och expertnätverk samt strategiska grupp för utvecklandet av varumärket Finnish Coast & Archipelago

Utöver dessa håller Visit Åland kontinuerlig kontakt med flera intressenter och samarbetspartners på och utanför Åland, t.ex. Ålands Natur och Miljö, Leader Åland, Högskolan på Åland, Åland Living, nätverket Finlands skärgård, Finland Convention Bureau, Congress Network Finland och Cruise Baltic m.fl. Under 2024 deltar Visit Åland även i samarbetet kring att utveckla utbildningen på Åland och särska Åland Living som en viktig aktör inom kompetens- och personalförsörjningen på Åland.