Om Visit Åland

Visit Åland är Ålands officiella turismorganisation med cirka 240 medlemmar. Vi jobbar för att marknadsföra och profilera destinationen Åland. Målsättningen med föreningens verksamhet skall inte vara att erhålla ekonomisk nytta.

Enligt föreningens stadgar är Visit Ålands huvuduppgifter följande:

 • Marknadsföra och profilera destinationen Åland
 • Initiera nya projekt och samarbeten inom branschen och därigenom stimulera medlemsföretagen till produktutveckling och kvalitetshöjning
 • Belysa turismnäringens betydelse och samhällsekonomiska effekt för hela Ålands näringsliv
 • Upprätthålla turistinformationen på Åland

Visit Ålands verksamhet

Visit Ålands verksamhet kan delas in i tre områden: destinationsmarknadsföring, destinationsutveckling och turistinformation.

Visit Åland marknadsför destinationen Åland tillsammans med den lokala branschen.

Sedan 2015 arbetar Visit Åland med destinationsutveckling för att möta det behov och efterfrågan som våra besökare har idag och i framtiden. Det aktuella marknadsläget och resultatet av de turistiska undersökningar som ÅSUB utfört visar ett ökat behov av att utveckla destinationen Åland.

Driften av Ålands Turistinformation görs i ett samarbete med Mariehamns stad. Informationen har fem stjärnor, är öppet året runt och servar både lokala och besökarens frågor om Åland.  

Läs mer om Visit Ålands verksamhetsområden

Kontakta oss

Besöksadress
Torggatan 6, 22100 Mariehamn

Telefon
+358 (0) 18 24 000

E-post
[email protected]

Företag
FO-nummer: FI – 01450804
Momsnummer: FI01450804
Skattegränsnummer: 7571-3
IBAN: FI03 6601 0001 0719 50
BIC: AABAFI22

I första hand önskar vi e-faktura: E-fakturaadress : 003701450804, Service ID: BAWCFI22, Operatör: Basware. Om e-fakturering inte är en möjlighet, vänligen skicka fakturorna till [email protected]

Vision, verksamhetsidé & strategier

Turismstrategin för Åland 2012-2022 ligger under Ålands landskapsregering. Under ledning av konsult  Strategin togs fram av en strategigrupp bestående av 16 personer från näringslivet under ledning av konsult Johan Graffman från Uppsala. Här finns turismstrategin i sin helhet: Turismstrategi 2012-2022.

Nedanstående samordningsgrupp, som leds av landskapet, ansvarar för uppföljningen av turismstrategin.

 • Linnea Johansson, avdelningschef för näringsavdelningen, ordförande för gruppen.
 • Fredrik Karlström, näringsminister
 • Terese Flöjt, styrelseordförande i Visit Åland
 • Jan-Erik Rask, vd för Ålands Näringsliv
 • Lotta Berner Sjölund, vd för Visit Åland
 • Sven Schåman, vice rektor Högskolan på Åland

Under 2017 fastställde Visit Ålands styrelse följande vision för Visit Åland:

Visit Åland arbetar för en blomstrande turismnäring som utvecklar Åland.

Samtidigt fastställde styrelsen organisationens verksamhetsidé:

Vi bygger framtidens turism tillsammans med våra gäster och engagerade partners.

 • Vi väcker intresse för och förstärker bilden av Åland
 • Vi involverar gäster och partners i utvecklingen och marknadsföringen av Åland
 • Vårt fokus är gästens helhetsupplevelse

Nedanstående strategier beskriver organisationens uppgift och fokus. 

 1. Destinationsmarknadsföring: Från informationsspridning till engagerande marknadsföring.
 2. Destinationsutveckling: En investering i destinationen skapar attraktiva Ålandsupplevelser.
 3. Tillgängliga och bokningsbara Ålandsupplevelser på old.visitaland.com.
 4. Utveckla verksamhetsmodellen för Visit Åland.

Verksamhetsplan & -berättelser

Möten & protokoll

På länken nedan finns protokoll från Visit Ålands styrelsemöten och medlemsmöten.

Hitta på sidan