Destinationsutveckling

Rapporter och utredningar

Enligt Turismstrategin är ett av Visit Ålands uppdrag att ta fram underlagsmaterial, som undersökningar och statistik relevanta för turismbranschen på Åland. Underlagen ska ligga till grund för både utveckling och -marknadsföringsfrågor. 

Rapport Turismen på Åland

Sedan 2015 tar Visit Åland fram rapporten Turismen på Åland som beskriver turismfakta, trender, utmaningar och dess betydelse.

2015 Turismen på Åland

2016 Turismen på Åland

2019 Turismen på Åland

Branschanalys 2018

Under 2019 tog Visit Åland fram för första gången en branschanalys, en undersökning riktad till turismföretagare på Åland. Syftet med undersökningen var att få en nulägesbild av turismföretagens förhållningssätt gällande tillväxt och förnyelse åtgärder, internationalisering, digitalisering samt utvecklingsbehov, hinder och utmaningar. HÄR finns en kort sammanfattning av analysen.

Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 

Denna undersökning görs vart femte år och är ett samarbete mellan LR, Visit Åland och ÅSUB. På hemsidan www.asub.ax finns undersökningen att läsa.

Varumärket Åland

Inom arbetet med att ta fram varumärket för destinationen Åland under 2018-2019 gjordes ett antal olika varumärkesundersökningar, riktat både till ålänningar och potentiella besökare i Sverige och Finland. Efter projektet är varumärkeskännedomen om Åland ett pågående arbete inom Visit Åland som en utvärdering av den  årliga  brandmarknadsföringen.

ÅSUB, Ålands statistik och -undersökningsbyrå ansvarar för att publicera den månatliga hotellstatistiken samt den årliga turismstatistiken. www.asub.ax 

Inom föreningen Barkraft.ax och Ålands utvecklings och -hållbarhetsagenda 2030 tas det årligen fram en statusrapport som presenterar ett nuläge inom de olika utvecklingsmålen för agendan. Mål 5 är att öka Ålands attraktionskraft för besökare, företagare och inflyttning. www.barkraft.ax