Destinationsmarknadsföring

Visit Åland jobbar kontinuerligt men en med en hel rad av olika typer av marknadsföring i en rad olika kanaler.

 

INTERNETMARKNADSFÖRING

Visit Åland driver olika onlinekampanjer tillsammans med våra medlemsföretag till våra upptagningsområden i Stockholm/Mälardalen och Helsingfors-Åbo-Tammerfors.

Vi arbetar gärna med medlemmar kring både mindre och större marknadsföringsaktiviteter via Facebook och Google. Tveka inte att ta kontakt.

 

NYHETSBREV

Visit Åland jobbar aktivt med e-post marknadsföring. Vi har över 60.000 prenumeranter fördelat på ca 15 olika segment (sportfiske, golf, barnfamiljer etc.)

» Du kan prenumerera på våra nyhetsbrev via denna länk.

 

SOCIALA MEDIER

Visit Åland finns på följande sociala nätverk:

Vi välkomnar våra medlemmar att komma med förslag på nyheter som inlägg på Facebook, bilder för Instagram etc som kan vara intressanta för våra följare där.

 

VISITALAND.COM & FÖRSÄLJNING PÅ VISITALAND.COM

En av de viktigaste kanalerna är webbplatsen old.visitaland.com. Vi har årligen mer än en halvmiljon besökare till webbplatsen och jobbar kontinuerligt med att uppdatera och utveckla innehållet.

I medlemskapet ingår synlighet på hemsidan i form av en företagspresentation. Till presentationen behövs en text på de språk du önskar ha synlighet med samt ett högkvalitativa bilder.

Som medlem kan du även välja att bli bokningsbar på hemsidan. Visit Åland använder sig av bokningsplattformen Citybreak, där kunden köper och betalar sina produkter direkt online. Visit Ålands leverantör för bokningsplattformen är resebyrån Åland Travel och kontaktperson Gunilla Karlsson, [email protected]

 

 

BANNERANNONSER PÅ VISITALAND.COM

Visit Åland erbjuder sina medlemmar bannerutrymme  på old.visitaland.com enligt följande upplägg:

 • På old.visitaland.com finns 3 bannerplatser som roterar mellan 4 annonser/annonsörer. Dvs varje banner syns på 75% av sidvisningarna
 • Bannerannonserna syns på alla språk, dvs svenska, finska, engelska, tyska och ryska
 • En annonsörer kan ha olika annonser/budskap för olika språk
 • Annonsörer får uppdatera annonserna 4 gånger/år utan extra avgift
 • Priset är 5.000€ /år + moms

Om old.visitaland.com:

 • Genomsnittligt antal besök under ett år ca: 610 000
 • Genomsnittligt antal unika besökare under ett år: 400 000
 • Genomsnittligt antal sidvisningar med bannerannonser ca: 806 000
 • Genomsnittligt antal annonsvisningar per annons ca: 604 000
 • Uppskattad kostnad per tusen visningar (CPM): 8,27 €
 • Antal CPM: 605

Om annonserna:

 • Annonserna placeras längst ner på sidan (för en översikt se skärmdumparna längst ner på sidan)
 • Annonserna består av en bild, en rubrik samt en kort text och länk. Se bild nedan.
 • Annonserna utgör en naturligare del av sajtens design och layout
 • Bilderna kan inte vara animerade gif eller flash.

Visit Åland hjälper till med bildredigering samt bistår med råd om annonsernas utformning. Vi rekommenderar också att annonsörer taggar upp länkarna med t.ex. Googles URL Builder för att kunna utvärdera annonsernas effekt.

Har du frågor kring bannerannonserna kontakta Josefin Hagman josefin.hagman@old.visitaland.com

Exempel på hur annonserna ser ut visas nedan:

 

PARTNERSNÄTVERK

Sedan några år tillbaka arbetar Visit Åland i nära samarbete med branschen i olika partnersnätverk.

Nätverken arbetar med frågor både inom marknadsföring och destinationsutveckling.

Idag finns följande nätverk:

 • Åland Convention Bureau som arbetar med möten och konferenser under ledning av Convention Manager Sanna Könönen-Wahlstedt. [email protected]
 • Gästhamnsnätverket samlar de åländska gästhamnarna
 • Sportfiskenätverk
 • Golfnätverk
 • Nätverket Barnens Åland

 

PR, media och återförsäljare

Visit Åland tar årligen hand om ett hundratal olika journalister, bloggare, filmteam och återförsäljare från våra närregioner och Europa.

Deras upplevelser av Åland exponeras genom sociala medier, bilder, artiklar och film.

Utöver deras egna önskemål bistår vi med programförslag och besök till olika företag, besöksmål och upplevelser. För att deras vistelse ska bli bästa möjliga hoppas vi på ett gott och nära samarbete med branschen.

HÄR finns ett axplock av vad som publicerats under 2016 och ett resultat av deras vistelse på Åland.

 

Visit Ålands pressmeddelanden publiceras via PR-verktyget Cision på följande språk:

 

MÄSSOR & EVENTS

Visit Åland deltar varje år i ett antal mässor och event i nära samarbete med branschen. Exempel på mässor är:

 • MATKA. Åland i samarbete med Åbolands Skärgård under Finska Skärgården i Helsingfors i januari.
 • Båtmässorna VENE, februari  i Helsingfors och Allt för sjön, mars i  Stockholm.
 • Friluftsmässan GoExpo, mars/april i Helsingfors
 • Sportfiskemässan, mars i Stockholm
 • Kongressi och Mat & Möten ordnas inom Åland Convention Bureau, Sanna Könönen-Wahlstedt. [email protected]

Om ni behöver låna rekvisita, monter med bord, broschyrställ, enklare roll ups etc. för eget event är det fullt möjligt. Kontakta Ålands Turistinformation, tel.24000, [email protected]

 

TRYCKSAKER

Visit Åland har ingen egen produktion av trycksaker. Vi distribuerar ett antal trycksaker från våra samarbetspartners.

På hemsidan finns det möjlighet att bläddra i broschyren eller göra en beställning.

 

ÅLAND CONVENTION BUREAU

 

Till Visit Ålands uppgift hör att stärka Ålands konkurrenskraft som resmål. I Ålands turismstrategi 2012-2022 har man definierat mötes- och konferensgäster som en av Ålands huvudsakliga målgrupper. För att attrahera de stora mötena och kongresserna, som fyller flera anläggningar, krävs en gemensam funktion i form av en Åland Convention Bureau.

Åland Convention Bureau är en icke vinstdrivande organisation som med hjälp av nationella och internationella möten och konferenser bidrar till samhällsutvecklingen och marknadsföringen av hela Åland.

ÅCB har som uppgift att tillsammans med de deltagande företagen utveckla Åland som mötesplats. Företag som har en representant i ÅCB:s styrgrupp är Alandica Kultur och Kongress, Mariehamns Stad, Viking Line, TallinkSilja, Eckerö Linjen, HavsVidden, Silverskär, Käringsund Resort & Conference, Park Alandia Hotell, Ålandhotels samt Visit Åland.

För mer information kontakta Convention Manager Sanna Könönen-Wahlstedt, [email protected], tfn 0457 345 1810. Besök gärna ÅCB:s hemsida acb.visitaland.com/  

Presentationsmaterial om Åland för konferensköpare på:

 

ETT TYDLIGARE VARUMÄRKE – EN STARKARE ÅLANDSBILD

Vi som lever och bor på Åland skapar den Ålandsbild våra besökare möter. Ålandsbilden består av vårt turistiska varumärke, vårt varumärke som plats att bo på och vårt varumärke som intressant region att göra affärer med. Ju tydligare och starkare våra kontakter ute i världen uppfattar Ålandsbilden, desto större är sannolikheten att de besöker oss eller att de inleder ett samarbete med oss. I takt med att människor reser i allt större utsträckning har konkurrensen mellan destinationer ökat och det är ännu viktigare att tydligt skilja sig från mängden.

Visit Åland r.f fick uppdraget av LR att förtydliga Ålandsbilden. Arbetet gjordes tillsammans med LR, Ålands Näringsliv, Högskolan på Åland och Åland Living. I takt med att människor reser i allt större utsträckning har konkurrensen mellan destinationer ökat och det är ännu viktigare att tydligt skilja sig från mängden.

 

Under 2018 arbetade Visit Åland fram riktlinjerna för varumärket Åland- vad ska destinationen Åland stå för och vad är Ålands USP:ar (unika försäljningsargument).

HÄR hittar du en sammanfattning av riktlinjerna som gäller för varumärket Åland. 

I mars lanserades den nya kommunikationsplattformen för varumärket Åland. Plattformen fungerar som ett verktyg för alla som bor och verkar på Åland.  Varumärket Åland ska spridas -på så sätt får Åland en tydligare och differentierade bild utåt. 

HÄR finns hemsidan för varumärket och mer information.

Visit Åland fortsätter att arbeta in varumärket i all kommunikation och hoppas att alla aktiva på Åland vill dra sitt strå till stacken för att förtydliga bilden av Åland.

 

Ta del av varumärke.ax här.

 

VISIT ÅLANDS GRAFISKA PROFIL

I en värld där utbudet och informationsbruset är större än någonsin är identiteten viktig. Genom konsekvent och genomtänkt marknadskommunikation ska vi bidra till att Åland för en tydlig och unik identitet. Vi ska sätta Åland på kartan. Vår profilmanual är ett verktyg som hjälper oss i det arbetet.  

» Läs mera och ladda ner grafiska profilen här.