Visit Ålands nya VD

Visit Ålands nuvarande vd Lotta Berner Sjölund meddelade i mars att hon i september kommer att lämna posten som hon innehaft sedan 2014. Tjänsten utannonserades brett och lockade runt 30 sökande. Många av dem med väldigt intressanta profiler.

Visit Ålands styrelse har utsett Noora Löfström till föreningens nya vd. Noora tillträder tjänsten den 12 augusti.

- Rekryteringsgruppen har verkligen gjort ett bra jobb, från start till mål, kommenterar styrelsens ordförande Terese Flöjt. I förra veckan hade de kommit så långt i gallringen att hela styrelsen fick träffa deras tre toppkandidater för intervjuer.

- Toppkandidaterna genomgick både personlighetsanalys och intervjuer, berättar Caroline Lepistö, som ledde rekryteringsgruppen. Noora har de personliga egenskaper som efterfrågats kombinerat med relevant arbetslivserfarenhet från såväl privata sektorn, civilsamhället, politiken och offentlig förvaltning.

Innan rekryteringen inleddes hade medlemmar och personal fått lämna in synpunkter om vilka kunskaper och egenskaper man vill se hos den nya vd:n. Många betonade att man vill ha en inspirerande och entusiasmerande ledare med god samarbetsförmåga, bra nätverk och intresse för personalens utveckling och välmående. Det var också tydligt att goda kunskaper i det finska språket och inblick i vad som sker på fastlandet, Ålands största marknad, ansågs vara en nödvändighet.

Noora Löfström har bland annat arbetat som verksamhetsledare, konsult och sakkunnig. Hon har drivit projekt, medlemsorganisationer och nätverk, ordnat tillställningar samt skött intressebevakning och samarbeten. Bland de senaste uppdragen kan nämnas att Noora ansvarade för koordineringen
av en mängd olika aktiviteter som ministerierna och andra intressenter genomförde i Finland för att uppmärksamma Ålands självstyrelsejubileum ”Åland 100”. Noora har tidigare också arbetat som rådgivare inom bland annat strategisk kommunikation på den Helsingforsbaserade kommunikationsbyrån Miltton Networks.

Styrelsen konstaterade att Visit Åland kommer ha stor nytta av Nooras kunnande inom public affairs, kommunikation och marknadsföring. Hon har också med sig ett värdebaserat ledarskap. Noora hör själv till dem som blivit påverkade av Ålands attraktionskraft och flyttat hit. Hon brinner för Åland och för att fler ska upptäcka vad Åland kan erbjuda bosatta, besökare och företag.

- Det blir intressant, och framför allt spännande, att få utveckla Ålands attraktionskraft tillsammans med Visit Ålands personal, medlemmar och samarbetspartners. Åland är unikt och det finns mycket, från fantastiska platser och evenemang till råvaror och anläggningar att vara stolt över och lyfta ytterligare. Jag vill jobba för att vi ska få flera att hitta hit också utanför högsäsongen, komma igen och även stanna kvar, säger Noora Löfström.

Terese Flöjt, styrelseordförande +358 457 5292 988
Caroline Lepistö, ordförande i rekryteringsgruppen +358 40 197 0169
Noora Löfström, tillträdande vd +358 45 166 3624