FÄRDPLAN FÖR TURISM

BAKGRUND

 

Vems är strategin?

Färdplan för hållbar turism 2030 är hela Ålands strategi. Ålands landskapsregering  har koordinerat arbetet med att ta fram färdplanen och agerar ordförande i samordningsgruppen för turism. Färdplanen är ett underlag och riktgivande dokument för hur det offentliga Åland jobbar med turism.

 

Vad bygger färdplanen på?

Färdplanen bygger på Ålands Utvecklings- och hållbarhetsagenda. Den är en del av Utvecklings- och hållbarhetsagendans femte strategiska utvecklingsmål – Attraktionskraft – och riktningen och målsättningarna i färdplanen kommer från den övergripande agendan. 

 

Vem håller i arbetet?

För att skapa goda förutsättningar för arbetets genomförande och för ha en ständig förankring på bred front agerar, den av Ålands landskapsregering tillsatta, Samordningsgruppen för turismen på Åland som styrgrupp för arbetet.

I samordningsgruppen ingår:
Linnéa Johansson, Avdelningschef Näringsavdelningen, ordförande
Fredrik Karlström, Ålands landskapsregering, näringsminister
Lotta Berner Sjölund, Visit Åland, vd
Susanne Olofsson, Ålands Näringsliv, vd
Terese Flöjt, Mariehamns stad, näringsutvecklare
Therese Sjöblom, Högskolan på Åland, studiehandledare, timlärare
Bengt Johansson, Åland Living, informationskoordinator

 

Vilka frågor har vi arbetat med?

Vad är Ålands själ och DNA? Vad är unikt och vilka är våra profilbärare? Vad har vi som andra platser inte har? Vad är det som gör att vi är världens lyckligaste människor?

Hur behöver vi utvecklas för att få fler invånare, besökare och företag att vilja vara en del av vår plats i framtiden? Hur få de som redan bor här att trivas ännu bättre och bli ännu bättre ambassadörer?

Vad är våra styrkor och vad har vår plats för utvecklingsbehov? Vad ska vi satsa på framöver?

 

Vad innehåller den nya färdplanen?

Den nya färdplanen pekar ut fokusområden som tar i oss i riktning mot de uppsatta målen. En konkret plan för genomförande och uppföljning av färdplan, med arbetsfördelning tas fram i form av handlingsplan så fort strategin är klar.

 

Vilken är vår tidsplan?

I mars bjöds branschen in till djupintervjuer och ett första stormöte för all intresserade ordnades. Den 20 april följde vi upp underlaget och diskussionerna från stormötet. Samtidigt samlade vi kulturella kreativa näringar, Mariehamns stad och City Mariehamn samt större logianläggningar, restauranger och rederier till förankringsmöten för att stämma av den nulägesanalys som gjorts.  I april och maj genomfördes en medborgarenkät för att ta reda på hur ålänningarna upplever turismen. Största delen av arbetet gjordes redan i vår och slutresultatet presenteras i november. 

 

Underlag och presentationer

VÅ branschundersökning 2023 ORG

Demoskops marknadsundersökning i Finland och Sverige

Nulägesanalys Åland 2023_20 april

 

För mera information vänligen kontakta
Linnéa Johansson
Avdelningschef Näringsavdelningen
[email protected]
Tfn. 018 25270

 

Vänligen notera, att informationen på den här sidan kontinuerligt uppdateras i takt med att vi kommer vidare i arbetet.