News

Filter news by:

368208700-679558737538079-1443559357018786479-n-e1716552613740

Gästhamnarnas sommarkampanj

10 juni startade sommarens gästhamnskampanj som är ett samarbete mellan Gästhamnsnätverket och Visit Åland. Kampanjen slutar 5 juli. Utöver den digitala kampanjen har helsidor i Vene & Kippari publicerats. Läs mer här. 

Event22-26 (kopia)

Visitaland.org har fått en uppfräschning inför sommaren!

Vi strävar alltid efter att förbättra användarupplevelsen så tveka inte att höra av er om ni saknar något på sidan. Er feedback är mycket värdefull för oss!

LITD

Material från seminarium Light in the Dark

Under förra veckan ordnade Högskolan på Åland ett frukostseminarium i samarbete med Visit Åland. Båda parter representerar destinationen Åland i Interreg Baltic Sea projektet Light in the Dark.

Bifogat finns två presentationer och en videoinspelning av seminariet. Inspelningen får du tillgång till genom länken: Tryck här för att ladda ner inspelningen.

Länken är tillgänglig i en vecka. Om du inte har laddat ner inspelningen innan dess behöver du kontakta [email protected] för att få en ny länk. 

Presentationerna från seminariet hittar du här:
archipelagohorizontalerik

Suomipop Aamulypsy – vinn din egen Ö

Tillsammans med Viking line hörs Åland i Suomipops morgon program som är en Finlands största radiokanaler med sina 353 000 lyssnare i veckan. Läs mer här

desktop-interstitial-4

Sommarkalender i Lugna favoriter

Räkna ner till sommaren med Visit Åland och Eckerö Linjen. Under maj månad kan de ca. 200 000 lyssnarna per vecka tävla om en resa till Åland under varje veckodag. Läs mer här

mat_liten

Ålandsbilaga i Ica Kuriren

I samarbete med Viking linjen har Visit Åland nått 221 000 prenumenerande läsare via medföljande Ålandsbilaga i Ica Kuriren den 3 maj. Läs mer här

dsc-8407-scaled

Utredning av företagens utmaningar för nya säsonger

Visit Åland och Högskolan på Åland deltar i Interreg Baltic Sea projektet Light in the Dark 2023- 2026 som startade 1 november 2023.

Målsättningen med projektet är att utveckla upplevelsetjänster utanför den traditionella sommarsäsongen och därigenom förlänga/skapa nya säsonger. Under första halvåret samlar projektet in datamaterial från både potentiella besökare och turismföretagare.

I projektet ansvarar Högskolan på Åland för enkätundersökningen Challenge Inventory och dess datainsamling. Enkäten undersöker företagens intresse för att utvidga sin verksamhet utanför sommaren, vilka utmaningar kan det innebära samt frågar efter ideér och lösningar för att förlänga säsongen. Förutom enkäten genomför Högskolan även intervjuer med företagare.

Vi hoppas du har möjlighet att avvara en kort stund för att fylla i enkäten. Din input och kunskap är en viktig framgångsfaktor i projektet.

Enkäten hittar du här!

 

Mera information om undersökningen fås av Högskolans projektledare Monika Birkle, [email protected], tel.537 753

Projektets officiella hemsida hittar du här!

 

Kopia av Kopia av DSC_9096

Ålandsbroschyr och samannonsering

Tillsammans med Eckerö Linjen har Visit Åland skapat stor synlighet på den svenska marknaden. En gemensam Ålanbdsbroschyr har skickats ut under slutet av april – mitten av maj i ca. 120 000 exemplar. Läs mer här

DSC_9961

Ååå broschyr delas ut i 140 000 ex

Under påsken delades 140 000 20-sidiga broschyrer ut med Aamulehti och Helsinging sanomat ut. Läsarna finns i huvudsak Åbo, Tammerfors och Helsingfors. Läs mer här 

DSC_5591x

Skrivelse angående flygtrafiken

Ålands Näringsliv och Visit Åland har skickat in en skrivelse gällande flygtrafiken till landskapsregeringen och till Ålands riksdagsledamot.
Läs skrivelsen här!
mhamn_var

Årsmöte & branschevent 3 april

Onsdagen den 3 april kl. 16:00-19:00 ordnar Visit Åland sitt årsmöte på Grelsby Strand Hotell i Godby.

Efter det stadgeenliga mötet gör vi en djupdykning i det pågående marknadsföringsarbetet och sen bjuder vi på lättare mat och dryck innan det är dags för en paneldiskussion om fotspårsturism och dess betydelse för Åland.

Under kvällen kommer även Jenny Carlstedt och Therese Karlsson med vänner att framföra sång och musik samt berätta om kulturens potential och betydelse för den turistiska upplevelsen.

Agenda, verksamhetsberättelse samt valberedningens förslag hittar ni på visitaland.org en vecka innan mötet. Kom ihåg att medlemsavgiften måste vara betald senast två veckor innan mötet för att du skall kunna utnyttja din rösträtt vid mötet!

Anmäl dig här

Välkommen!

Agenda årsmöte 2024

Visit Åland verksamhetsberättelse 2023

Valberedningens förslag 2024

Presentation årsmöte 2024

Presentation Nätverksgruppen för professionella konstnärer och konstutövare på Åland 2024

DSC_4270

Kartläggning av Kultur- och Konstsektorn på Åland

Undersökning med syfte att stärka och utveckla förutsättningarna inom konst- och kulturområdet

Kulturbyrån vid Ålands landskapsregering och Nordens Institut på Åland samarbetar kring en enkätundersökning riktad till yrkesverksamma konst- och kulturutövare.

Syftet är att kartlägga synpunkter och behov och få en tydligare bild av förutsättningarna att arbeta inom kultursektorn på Åland. Genom djuplodande data kan vi förstå och fatta beslut som stärker sektorns framtida utveckling.

Insamlingen pågår mellan 15.3 2 -2.4.2024.  För information och enkäten, se HÄR

Event22-26 (kopia)

Matka 2024

Visit Åland deltog i Nordens största resemässa i Helsingfors från den 17-21 januari. Under mässan hade vi även ett försäljningstillfälle för internationella återförsäljare och en branschdag följd av en konsumentmässa. Totalt besöktes mässan av imponerande 50 000 personer, inklusive utställare.

Åland väckte stort intresse och vår monter lockade en ständig ström av nyfikna potentiella besökare. Många av dessa hade tidigare besökt Åland men ville nu ha nya upplevelser. Cykling på Åland och möjligheterna att ta sig genom den vackra skärgården väckte särskilt stort intresse.

Vi är glada över det positiva gensvaret och ser fram emot att välkomna både nya och återkommande besökare till Åland.

cropped-cropped-favicon-1-1.png

Dags att välja ny styrelse för Visit Åland

Visit Ålands årsmöte äger rum den 3 april 2024. En av beslutspunkterna är att välja styrelse. Därför ber valberedningen medlemmarna att komma med förslag gällande styrelsens sammansättning. Styrelsemedlemmarna väljs för en mandatperiod om 2 år och enligt föreningens stadgar bör styrelsen i sin helhet representera bred kompetens, lång erfarenhet, engagemang och visionärt tänkande. Föreningens styrelse består av föreningens ordförande och fyra till sex ledamöter samt en till två suppleanter. Föreningens stadgar finns att läsa på medlemssidan www.visitaland.org

 

VISIT ÅLANDS NUVARANDE STYRELSE 

Terese Flöjt, ordförande (2022-2024)

Caroline Lepistö, vice ordförande (2022-2024)

Maria Hellman-Aarnio (2022-2024)

Björn Wennström (2023-2025)

Gustaf Eklund (2023-2024)

Johanna Delfs (2023-2025)

Patricia Wiklund (2023-2025)

Jani Mäkelä, suppleant (2023-2025)

 

MANDATTIDEN UTGÅR FÖR:

Terese Flöjt, ordförande

Caroline Lepistö, vice ordförande

Maria Hellman-Aarnio

Gustaf Eklund (ettårsmandat då Susanne Olofsson avgick mitt i sin mandatperiod i samband med att hon blev vd för Ålands Näringsliv förra året)

Johanna Delfs (pga tidsbrist bett om att få avgå från en ordinarie plats i förtid)

 

Målsättningen är en styrelse som med erfarenhet och kunskap om styrelsearbete, turismbranschen, strategiskt varumärkesarbete, digital marknadsföring och försäljning verkar för att upprätthålla en långsiktig och stabil verksamhet hos Visit Åland. I uppdraget ligger också att bidra med utvecklingen av verksamheten enligt fastslagna riktlinjer där styrelsen ska vara både drivande och stöttande för Visit Ålands ledning och organisation. Styrelsen har i regel samlats 10 gånger per år, varav ett möte varit ett längre heldags strategimöte (oftast i september).

 

Valberedningen emotser dina förslag senast den 29 februari 2024.

 

Med vänlig hälsning Valberedningen 2024

Joel Bergman, ordförande, [email protected], 0457 342 9376

Zaida Blomsterlund[email protected], 040 773 1740

Otto Hojar[email protected], 018 514 90

web-d51f0257-4bf6-4fe6-bc62-0d6b99f8cf77

Golfnätverket aktivitetsplan 2024

Visit Ålands partnernätverk har fastställt budget och aktiviteter för 2024. Först ut är Golfnätverket som redan har påbörjat sin marknadsföring i form av annonsering i Svensk Golf som utkommer den 6 februari.

Under vintern och våren är två webbkampanjer inplanerade. Dessutom kommer vi att synas digitalt på svenskgolf.se och även i år köra Race to Åland tillsammans med Otava media. Det innebär förutom att vara Title Sponsor för tävlingen, även synlighet i Golfpiste.com och i Golflehti.

Nätverket kommer även att delta i Golfmessut den 22.3-24.3. Förutom dessa finns flera aktiviteter inplanerade. Den fullständiga aktivitetsplanen hittar du här

Rectangle 25

Visit Åland deltar i skärgårdsturné

Under våren 2024 kommer Lokalkraft Leader Åland, Företagsam Skärgård, Visit Åland, Ålands Näringsliv och attraktionskraftsstrateg Viktoria Olsson från Näringsavdelningen vid Ålands landskapsregering besöka alla skärgårdskommuner. Under besöken ordnas pop-up kontor i kommunen och ett allmänt informationstillfälle med middag.

Visit Åland deltar med fokus på destinationsutveckling. Först ut är Vårdö den 31.1!

LITD

Nytt EU-Projekt med fokus på nya säsonger

I november 2023 startade det treåriga Baltic Sea Region projektet Light in the Dark med lead partner Novia Yrkeshögskola.

Visit Åland är en av tio partners i fem olika regioner längs kusten i Östersjön. Målsättningen med projektet är att utveckla befintliga och/ eller nya naturupplevelser utanför den traditionella högsäsongen. Målgruppen benämns som ”nature tribes”, dvs personer som aktivt söker naturupplevelser i en skärgårds -och kustmiljö. Inom projektet ingår bl.a kund- och företagsundersökningar, produktutvecklingsprocesser, framtagandet av marknadsföringsmaterial för destinationen och deltagande företag, regionala nätverksträffar och webinars. Projektet medför ett transnationellt samarbete mellan små/medelstora turismföretagare, visit-organisationer, universitet och företagsstödjande organisationer. Visit Åland kommer även föra ett nära samarbete med Högskolan på Åland, som tillika är en partner i projektet.

Läs mer om projektet HÄR.

 

Green-Key-logo-in-colour-NO-text

Förnyade Green Key certifikat

Under hösten har följande verksamheter fått förnyade Green Key certifikat; Park Alandia Hotell & Restaurang, Alandica Kultur & Kongress, Smakbyn och Pub Stallhagen. Green Key är globalt den ledande hållbarhetscertifieringen inom turismbranschen. Certifikatet erhålls på basen av verksamhetens hållbarhetsarbete inom 13 olika områden och årliga målsättningar. Green Key certifikatet baserar sig även på regelbundna kontroller av en oberoende part.

Vill du veta mer om Green Key? Kika in!

Kontaktperson vid Visit Åland, programansvarig Camilla Sommarström, [email protected], tel 24258

News by year