News

Filter news by:

LITD

Material från seminarium Light in the Dark

Under förra veckan ordnade Högskolan på Åland ett frukostseminarium i samarbete med Visit Åland. Båda parter representerar destinationen Åland i Interreg Baltic Sea projektet Light in the Dark.

Bifogat finns två presentationer och en videoinspelning av seminariet. Inspelningen får du tillgång till genom länken: Tryck här för att ladda ner inspelningen.

Länken är tillgänglig i en vecka. Om du inte har laddat ner inspelningen innan dess behöver du kontakta [email protected] för att få en ny länk. 

Presentationerna från seminariet hittar du här:
dsc-8407-scaled

Utredning av företagens utmaningar för nya säsonger

Visit Åland och Högskolan på Åland deltar i Interreg Baltic Sea projektet Light in the Dark 2023- 2026 som startade 1 november 2023.

Målsättningen med projektet är att utveckla upplevelsetjänster utanför den traditionella sommarsäsongen och därigenom förlänga/skapa nya säsonger. Under första halvåret samlar projektet in datamaterial från både potentiella besökare och turismföretagare.

I projektet ansvarar Högskolan på Åland för enkätundersökningen Challenge Inventory och dess datainsamling. Enkäten undersöker företagens intresse för att utvidga sin verksamhet utanför sommaren, vilka utmaningar kan det innebära samt frågar efter ideér och lösningar för att förlänga säsongen. Förutom enkäten genomför Högskolan även intervjuer med företagare.

Vi hoppas du har möjlighet att avvara en kort stund för att fylla i enkäten. Din input och kunskap är en viktig framgångsfaktor i projektet.

Enkäten hittar du här!

 

Mera information om undersökningen fås av Högskolans projektledare Monika Birkle, [email protected], tel.537 753

Projektets officiella hemsida hittar du här!

 

mhamn_var

Årsmöte & branschevent 3 april

Onsdagen den 3 april kl. 16:00-19:00 ordnar Visit Åland sitt årsmöte på Grelsby Strand Hotell i Godby.

Efter det stadgeenliga mötet gör vi en djupdykning i det pågående marknadsföringsarbetet och sen bjuder vi på lättare mat och dryck innan det är dags för en paneldiskussion om fotspårsturism och dess betydelse för Åland.

Under kvällen kommer även Jenny Carlstedt och Therese Karlsson med vänner att framföra sång och musik samt berätta om kulturens potential och betydelse för den turistiska upplevelsen.

Agenda, verksamhetsberättelse samt valberedningens förslag hittar ni på visitaland.org en vecka innan mötet. Kom ihåg att medlemsavgiften måste vara betald senast två veckor innan mötet för att du skall kunna utnyttja din rösträtt vid mötet!

Anmäl dig här

Välkommen!

Agenda årsmöte 2024

Visit Åland verksamhetsberättelse 2023

Valberedningens förslag 2024

Presentation årsmöte 2024

Presentation Nätverksgruppen för professionella konstnärer och konstutövare på Åland 2024

DSC_4270

Kartläggning av Kultur- och Konstsektorn på Åland

Undersökning med syfte att stärka och utveckla förutsättningarna inom konst- och kulturområdet

Kulturbyrån vid Ålands landskapsregering och Nordens Institut på Åland samarbetar kring en enkätundersökning riktad till yrkesverksamma konst- och kulturutövare.

Syftet är att kartlägga synpunkter och behov och få en tydligare bild av förutsättningarna att arbeta inom kultursektorn på Åland. Genom djuplodande data kan vi förstå och fatta beslut som stärker sektorns framtida utveckling.

Insamlingen pågår mellan 15.3 2 -2.4.2024.  För information och enkäten, se HÄR

cropped-cropped-favicon-1-1.png

Dags att välja ny styrelse för Visit Åland

Visit Ålands årsmöte äger rum den 3 april 2024. En av beslutspunkterna är att välja styrelse. Därför ber valberedningen medlemmarna att komma med förslag gällande styrelsens sammansättning. Styrelsemedlemmarna väljs för en mandatperiod om 2 år och enligt föreningens stadgar bör styrelsen i sin helhet representera bred kompetens, lång erfarenhet, engagemang och visionärt tänkande. Föreningens styrelse består av föreningens ordförande och fyra till sex ledamöter samt en till två suppleanter. Föreningens stadgar finns att läsa på medlemssidan www.visitaland.org

 

VISIT ÅLANDS NUVARANDE STYRELSE 

Terese Flöjt, ordförande (2022-2024)

Caroline Lepistö, vice ordförande (2022-2024)

Maria Hellman-Aarnio (2022-2024)

Björn Wennström (2023-2025)

Gustaf Eklund (2023-2024)

Johanna Delfs (2023-2025)

Patricia Wiklund (2023-2025)

Jani Mäkelä, suppleant (2023-2025)

 

MANDATTIDEN UTGÅR FÖR:

Terese Flöjt, ordförande

Caroline Lepistö, vice ordförande

Maria Hellman-Aarnio

Gustaf Eklund (ettårsmandat då Susanne Olofsson avgick mitt i sin mandatperiod i samband med att hon blev vd för Ålands Näringsliv förra året)

Johanna Delfs (pga tidsbrist bett om att få avgå från en ordinarie plats i förtid)

 

Målsättningen är en styrelse som med erfarenhet och kunskap om styrelsearbete, turismbranschen, strategiskt varumärkesarbete, digital marknadsföring och försäljning verkar för att upprätthålla en långsiktig och stabil verksamhet hos Visit Åland. I uppdraget ligger också att bidra med utvecklingen av verksamheten enligt fastslagna riktlinjer där styrelsen ska vara både drivande och stöttande för Visit Ålands ledning och organisation. Styrelsen har i regel samlats 10 gånger per år, varav ett möte varit ett längre heldags strategimöte (oftast i september).

 

Valberedningen emotser dina förslag senast den 29 februari 2024.

 

Med vänlig hälsning Valberedningen 2024

Joel Bergman, ordförande, [email protected], 0457 342 9376

Zaida Blomsterlund[email protected], 040 773 1740

Otto Hojar[email protected], 018 514 90

Green-Key-logo-in-colour-NO-text

Förnyade Green Key certifikat

Under hösten har följande verksamheter fått förnyade Green Key certifikat; Park Alandia Hotell & Restaurang, Alandica Kultur & Kongress, Smakbyn och Pub Stallhagen. Green Key är globalt den ledande hållbarhetscertifieringen inom turismbranschen. Certifikatet erhålls på basen av verksamhetens hållbarhetsarbete inom 13 olika områden och årliga målsättningar. Green Key certifikatet baserar sig även på regelbundna kontroller av en oberoende part.

Vill du veta mer om Green Key? Kika in!

Kontaktperson vid Visit Åland, programansvarig Camilla Sommarström, [email protected], tel 24258

News by year