Om Visit Åland

Visit Åland är Ålands officiella turismorganisation med drygt 240 medlemmar. Visit Åland har medlemmar från en mängd olika verksamheter som logi (hotell, gästhem, stugor, camping, gästhamn), restaurang & café, aktivitetsarrangörer, evenemangsarrangörer, kommuner, handel, livsmedelsproducenter, transportörer, researrangörer  och tjänsteföretag.

Enligt föreningens stadgar är Visit Ålands huvuduppgifter följande:

  • marknadsföra och profilera destinationen Åland
  • initiera nya projekt och samarbeten inom turismbranschen och därigenom stimulera medlemsföretagen till produktutveckling och  kvalitetshöjning
  • belysa turismnäringens betydelse och samhällsekonomiska effekt för Åland
  • upprätthålla turistinformation

Föreningens stadgar hittar du HÄR.

Information om föreningslagen, besök www.finlex.fi

Föreningens verksamhet ska inte erhålla ekonomisk nytta.  

Kontaktuppgifter

Visit Åland
Torggatan 6
AX-22100 Mariehamn
Tel: +358 18 24 000
[email protected]

FO-nummer: FI – 01450804
Momsnummer: FI01450804
Skattegränsnummer: 7571-3

IBAN: FI03 6601 0001 0719 50
BIC: AABAFI22

Fakturering

I första hand önskar vi e-faktura: E-fakturaadress : 003701450804, Service ID: BAWCFI22, Operatör: Basware

I andra hand önskar vi att fakturorna skickas till: [email protected]

 

 

 

.