Blue Flag kriterier, ansökan och kontaktuppgifter

På den här sidan kan du bekanta dig med ansökningsprocessen, kriterier samt ansökningsblanketten. På Åland kan enbart gästhamnar ansöka om Blue Flag-certifiering.

ANSÖKNINGSPROCESSEN – STEG FÖR STEG

  1. Ta kontakt med Blue Flag Ålands programansvariga per telefon eller mail. Vi kan då gå igenom eventuella frågor och bokar in ett möte för att tillsammans göra upp en plan för ert arbete mot Blue Flag-certifiering. 
  2. Ladda ner och läs igenom Handledningsguiden för ansökan om Blue Flag-certifiering för gästhamnar. Du kan ladda ner handledningsguiden längre ner på den här sidan. 
  3. Skicka in er ansökan till Blue Flag Åland, Visit Åland. Deadline brukar vara i slutet av året. Ansökan består av ifylld ansökningsblankett samt bilagor. Ansökningsblanketten kan du ladda ner längre ner på den här sidan.
  4. Ansökan behandlas av den programansvariga och presenteras sedan för den lokala juryn (januari). 
  5. Den lokala juryn beslutar om den anser att hamnen är redo att ansöka om Blue Flag-certifiering (januari). I så fall skickas ansökan vidare till Blue Flags internationella jury (februari). 
  6. Ansökan behandlas av den internationella juryn som beslutar om certifiering beviljas (april). 
  7. Vid godkänd ansökan beviljas er gästhamn Blue Flag-certifiering. Ni kommer då att få en Blue Flag-flagga samt övrigt material. Er verksamhet publiceras på Blue Flags nationella och åländska webbsida (april).
  8. Blue Flag-certifieringen är i kraft en säsong och verksamheten ska därför ansöka om förnyad certifiering varje år. 

 

ANSÖKNINGSBLANKETT SAMT HANDLEDNINGSGUIDE

Här kan du ladda ner Handledningsguide för ansökan om Blue Flag-certifiering – säsongen 2021 samt ansökningsformuläret

 

VIKTIG NOTERING

När gästhamnar erhåller och har rätt att uppvisa Blue Flag, är det för att de har visat Foundation for Environmental Education, FEE, att de vid tiden för erhållandet av utmärkelsen uppfyller kriteriekraven inom områdena miljö, utbildning, säkerhet och tillgänglighetsanpassning.

Med utmärkelsen följer att den ansvariga för gästhamnen har fullt ansvar för att upprätthålla uppfyllandet av dessa kriterier. Även om FEE utför kontroller till gästhamnarna med Blue Flag, så ansvarar varken FEE, dess medarbetare, medlemmar eller jurymedlemmar mot någon person eller juridisk person i händelse av icke-regelefterlevnad.

AVGIFTER 

Avgifterna för Blue Flag 2022 kommer att slås fast under hösten 2021.

 

KONTAKTUPPGIFTER

Emma Lundberg, programansvarig

[email protected]

+358 457 344 9901

 Blue Flag Åland finns även på facebook.