Om Green Key

Green Key är den internationellt ledande hållbarhetscertifieringen inom turismsektorn. Totalt finns över 3200 certifierade verksamheter i fler än 60 länder. Programmet drivs av Foundation for Environmental Education (FEE) med huvudkontor i Köpenhamn. Programmet stöds av bland annat FN och World Tourism Organization (WTO). https://www.greenkey.global/

 

 

GREEN KEY ÅLAND

Arbetet med hållbarhetscertifieringen Green Key har varit både uppskattat och framgångsrikt på Åland. Det främsta målet med Green Key är att driva en ansvarstagande verksamhet och minska sin miljöpåverkan. Idag är över 27 åländska verksamheter Green Key-certifierade. Då hittar dem alla här.

Åland var först i Finland med att erbjuda Green Key-certifieringen. Arbetet inleddes 2013 genom ett samarbete mellan Visit Åland, Ålands Natur & Miljö och Ålands Näringsliv. Året efter fick Åland sina första Green Key-anläggningar. 

På Åland kan restauranger, caféer, logianläggningar, konferenscenter och besöksanläggningar beviljas Green Key. Lokalt anpassade kriterier har tagits fram av en lokal styrgrupp. En lokal jury avgör vilka anläggningar som beviljas certifiering.

Visit Åland driver certifieringen men i ett nära samarbete med Ålands Natur & Miljö, Ålands Näringsliv, Ålands landskapsregering, Högskolan på Åland, FFE Finland och nätverket Bärkraft.

Arbetet med Green Key bidrar klart till att uppfylla FN:s 17 utvecklingsmål 2015-2030 samt målen i Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. Det görs bl.a. genom att Green Key-verksamheterna ökar medvetenheten kring olika hållbarhetsfrågor inom alla tre områden; miljö, socialt och ekonomiskt.

Det är speciellt mål 5 och 7 i Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland som Green Key-programmet bidrar till att uppfylla. Mål 5 handlar om att skapa attraktionskraft för boende, besökare och företag. Att vara en hållbar besöksdestination är otroligt viktigt i dagsläge. Miljö- och hållbarhetscertifierade anläggningar höjer därmed tydligt en destinations attraktionskraft. Mål 7 handlar om hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster. Green Key bidrar till detta genom att anläggningarna strävar till att vara både hållbara konsumenter och producenter. Att hållbarhetscertifieringar anses vara betydande för att Åland ska lyckas bli ett hållbart samhälle framgår t ex genom att hållbarhets- certifierade företag och offentliga aktörer är en av indikatorerna för mål 7.