Om Green Key

Green Key är den internationellt ledande hållbarhetscertifieringen inom besöksnäringen. Totalt finns över 5000 certifierade verksamheter i fler än 60 länder. Programmet drivs av Foundation for Environmental Education (FEE) med huvudkontor i Köpenhamn. Programmet stöds av bland annat FN och World Tourism Organization (WTO). https://www.greenkey.global/

 

 

GREEN KEY ÅLAND

Det främsta målet med Green Key är att driva en ansvarstagande verksamhet och minska sin miljöpåverkan. Idag finns 7 stycken Green Key-certifierade verksamheter på Åland. Du hittar dem alla här.

Åland var först i Finland med att erbjuda en Green Key-certifiering. Arbetet inleddes 2013 genom ett samarbete mellan Visit Åland, Ålands Natur & Miljö och Ålands Näringsliv. Året efter fick Åland sina första Green Key-anläggningar. 

På Åland kan logi, restauranger & caféer, konferenscenter och besöksanläggningar beviljas en Green Key-certifiering. Visit Åland driver certifieringen men i ett samarbete med Ålands Natur & Miljö, Ålands Näringsliv, Ålands landskapsregering, Högskolan på Åland, FFE Finland och nätverket Bärkraft.ax.

Arbetet med Green Key bidrar till att uppfylla FN:s 17 utvecklingsmål 2015-2030 samt målen i Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. Det görs bl.a. genom att öka sin medvetenheten kring olika hållbarhetsfrågor inom alla tre områden; miljö, socialt och ekonomiskt.

Det är speciellt mål 5 och 7 i Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland som Green Key-programmet bidrar till att uppfylla. Mål 5 handlar om att skapa attraktionskraft för boende, besökare och företag och mål 7 handlar om hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster. Green Key bidrar till detta genom att anläggningarna strävar till att vara både hållbara konsumenter och producenter.