Färdplan för turism 2030

Om strategin och dess betydelse för den åländska turismen

Turismen är Ålands största exportnäring. Var femte ålänning i den privata sektorn jobbar inom turism och varje år besöker hundratusentals turister Åland, av dessa övernattar drygt 210 000 personer på kommersiella logianläggningar. Sammanlagt lämnade turisterna ca 330 miljoner euro efter sig 2018. I år görs en ny mätning av turismens betydelse för det åländska samhället.
Det turistiska målet i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda under mål 5 – Attraktionskraft är 300 000 övernattande besökare främst från närregionerna, i kommersiella logianläggning årligen.

Som ålänning eller besökare är du en Ålandsambassadör som är viktig för turismen på Åland. Vi vill gärna höra din åsikt i samband med att en ny strategi för hur vi ska nå de uppsatta målen tas fram.

Du kan delta i undersökningen på två sätt, antingen genom att lämna förslag och tankar – eller genom att gå in och läsa och tycka till om vad andra föreslagit.

Undersökningen pågår från den 1.5 – 19.6.

Tack för att du bidrar!

Vill du veta mera om arbetet med Färdplan för turism 2023, klicka här