Riktlinjer och grundinsats för partnernätverken 2019

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandedecember 19, 2018 av camilla
Visit Åland har idag 4 partnernätverk: Gästhamnsnätverket, Barnens Nätverk, Golfnätverket och Sportfiskenätverket. Partnernätverken är skapade utifrån en gemensam reseanledning, där varje nätverk arbetar för att tillsammans lyfta den gemensamma reseanledningen i nätverkets marknadsföring. Budskap, målgrupp och marknad skall utarbetas av nätverket. Nätverket skall också välja en av de USP:ar som finns i Visit Ålands varumärkesplattform. Visit Åland sitter med som sekreterare och resurs men en person från branschen är ordförande. 
 
Inför 2019 har det gjorts en struktur över hur nätverken skall fungera. För att få vara en partner i Visit Ålands partnernätverk skall man vara medlem i Visit Åland. En partner bör också komma in i ett nätverk med engagemang och pengar.
 
Nätverken skall inför 2019 utarbeta en plan med olika aktiviteter. Dessa aktiviteter är t.ex. planering av webb kampanjer, marknadsföringsaktiviteter, nyhetsbrev och utvecklingsfrågor.
Efter varje aktivitet skall det göras en utvärdering och uppföljning.
 
Under 2019 är målet att skapa ett nytt partnernätverk. Inom vilken reseanledning denna kommer vara är ännu inte bestämt.
 
Kontaktperson för partnernätverken är Emma Kardell -Boström, [email protected]