Är du intresserad av turismen på Åland?

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandemars 10, 2023 av johannaremmer

Välkommen att delta i arbetet med att ta fram Ålands nästa turismstrategi 2023-2030. Vi träffas torsdagen den 23 mars kl.13 på Alandica för att ta del av en nulägesanalys, de senaste resetrenderna och pinfärska marknadsundersökningar som visar vad våra potentiella besökare från Finland och Sverige tänker om Åland. Under eftermiddagen har också Du möjlighet att ge din input till framtidens turismstrategi. 

Eventet leds av Placebrander, specialister inom platsutveckling och platsmarknadsföring, i samarbete med Ålands landskapsregering och samordningsgruppen för turism på Åland.

Vi ses torsdagen den 23 mars kl. 13 på Alandica!

 

Anmäl dig här senast måndagen den 20 mars


Påverka genom att delta i en branschintervju

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandemars 2, 2023 av johannaremmer

I samband med arbetet med Ålans nya turismstrategi och den stora branschundersökningen 2023 kommer det att genomföras gruppintervjuer med intresserade företagare verksamma inom turismbranschen under följande datum:

  • 9 mars kl. 11:30-13:00
  • 14 mars kl. 11:30-13:00
  • 15 mars kl. 15:00-16:30

Intervjuerna utgår från en analysmodell som heter Pestel och berör bl.a. frågor rörande verksamhetens prissättning, investeringsbehov, hållbarhetsarbete mm. De som deltar kommer att få denna modell och frågor på förhand så att man kan förbereda sig. Diskussionerna kommer att ledas av Therese Sjöblom, studiehandledare och lärare inom Hospitality Management-programmet på Högskolan på Åland. 

Är du intresserad av att delta i ett intervjutillfälle? För anmälan och mer information kontakta [email protected] Antalet platser per intervjutillfälle är begränsat.


Valberedningen informerar

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandemars 1, 2023 av johannaremmer

Visit Ålands årsmöte äger rum den 20 april 2023. En av beslutspunkterna är att välja styrelse. Därför ber valberedningen medlemmarna att komma med förslag gällande styrelsens sammansättning. Styrelsemedlemmarna väljs för en mandatperiod om 2 år och enligt föreningens stadgar bör styrelsen i sin helhet representera bred kompetens, lång erfarenhet, engagemang och visionärt tänkande. Föreningens styrelse består av föreningens ordförande och fyra till sex ledamöter samt en till två suppleanter. Föreningens stadgar finns att läsa på medlemssidan www.visitaland.org

 

VISIT ÅLANDS NUVARANDE STYRELSE 

Terese Flöjt, ordförande (2022-2024)

Susanne Olofsson, vice ordförande (2022-2024)

Satu Numminen (2021-2023)

Björn Wennström (2021-2023)

Dan Ferna (2021-2023)

Caroline Lepistö (2022-2024)

Maria Hellman-Aarnio  (2022-2024)

Jani Mäkelä, suppleant (2021-2023)

 

MANDATTIDEN UTGÅR FÖR:

Satu Numminen  

Björn Wennström

Dan Ferna  

Jani Mäkelä   

 

Målsättningen är en styrelse som med erfarenhet och kunskap om styrelsearbete, turismbranschen, strategiskt varumärkesarbete, digital marknadsföring och försäljning verkar för att upprätthålla en långsiktig och stabil verksamhet hos Visit Åland. I uppdraget ligger också att bidra med utvecklingen av verksamheten enligt fastslagna riktlinjer där styrelsen ska vara både drivande och stöttande för Visit Ålands ledning och organisation. Styrelsen har i regel samlats 10 gånger per år, varav ett möte varit ett längre heldags strategimöte (oftast i september).

Valberedningen emotser dina förslag senast den 24 mars 2023.

 

Med vänlig hälsning Valberedningen 2023

Harriet Strandvik, ordförande, [email protected], 040 559 2904

Ann-Louise Djupsund, [email protected], 018-24 020

Joel Bergman, [email protected], 0457 342 9376

 

 


Dags att se över din hemsida

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandefebruari 2, 2023 av johannaremmer

Vintermånaderna är en bra tid att se över sin marknadsföring inför nästa säsong. Nu kan du få hjälp att uppdatera din hemsida eller lägga upp en helt ny om du inte har en sedan tidigare. Följande åländska kommunikationsbyråer hjälper dig gärna:

Winter:
Vill du skaffa en hemsida för första gången eller byta ut din gamla mot en ny? Winter hjälper dig att sätta upp allting. Allt du behöver göra är att fixa texter och bilder. Behöver du hjälp? ;ot en extra kostnad kan Winter ta hand om det. Beställer du arbetet nu får du din hemsida klar i god tid tills sommarsäsongen. Som Visit Ålands medlem får du 20% rabatt på startkostnaden. Gäller vid beställning senast 28.2.2023.

Läs mer här
 

Vibb:
Vibb hjälper dig att bygga ditt varumärke och din kommunikation. De har förmånliga startpaket som innehåller både profil och webb för dig med ett mindre företag. Vibb använder en webbplatsmall för småföretag och föreningar som ger dig ordning, flexibilitet och personligt utseende i ett paket. Inom mallens ramar har du gott om utrymme att anpassa ditt innehåll som det passar dig.

Läs mer här

April:
April erbjuder webbsidor mot en månadskostnad med en förbindelsetid och webbsidor mot fast offert. Du som redan är bra på att bygga webbsidor i WordPress eller som kan skriva texter får hjälp att bygga din webbsida själv. Om din befintliga webbsida inte är byggd i WordPress kan April hjälpa till att utveckla sidan även då. 

Läs mer här