Visit Åland söker ny samarbetspart för att drifta försäljningsplattformen på visitaland.com

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandeapril 14, 2022 av josefin

Visit Ålands nya hemsida lanserades precis! I samband med utvecklingsarbetet sågs hela sidan över och nya tekniska lösningar har tagits i bruk för att förbättra framför allt kundupplevelsen på visitaland.com.

Den tekniska uppdateringen ger en bättre placering på Google och det blir helt enkelt lättare att hitta information om Åland. Den ger också en relevantare kundupplevelse med tydligare kundresa och smidigare navigering, vilket i sin tur ger möjligheten att ytterligare bygga på visitaland.com som navet för all Visit Ålands kommunikation på flera språk.

I samband med utvecklingen av vistaland.com ses även försäljningen på hemsidan över. Sidan mobilanpassas och integrationen mellan visitaland.com och försäljningssystemet utvecklas.

Försäljningen kommer att ske i samma system som tidigare, Citybreak, och målsättningen är att vidareutveckla försäljningsplattformen. Visit Ålands medlemmar kommer därmed även i framtiden att erbjudas möjligheten att sälja sina turistiska upplevelser på visitaland.com. Det ska vara enkelt för leverantören att lägga upp logialternativ, resor och upplevelser till försäljning och dela sin kapacitet i flera kanaler, om man så vill, för att öka synligheten och möjligheterna att få bokningar genom försäljning på många försäljningskanaler samtidigt. Samtidigt ger systemet möjlighet för besökaren att själv skräddarsy sin egen Ålandsupplevelse.

Med anledning av det kommande utvecklingsarbetet har Visit Åland och existerande samarbetspart Åland Travel i samförstånd kommit överens om att avsluta existerande samarbete. Åland Travel kommer framöver att fokusera på sin resebyråverksamhet samtidigt som Visit Åland nu begär in intresseanmälningar från potentiella aktörer som är intresserade av att i framtiden sköta driften och utvecklingen av försäljningen på visitaland.com. Läs mera här Underlag för intresseanmälan

Uppdatering 9 maj 2022 – det har kommit några frågor angående Visit Ålands tankar kring CB och önskade upplägg framöver. Vänligen se Visit Ålands Svar på frågor angående intresseanmälan 09052022.