Valberedningen informerar

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandemars 1, 2023 av johannaremmer

Visit Ålands årsmöte äger rum den 20 april 2023. En av beslutspunkterna är att välja styrelse. Därför ber valberedningen medlemmarna att komma med förslag gällande styrelsens sammansättning. Styrelsemedlemmarna väljs för en mandatperiod om 2 år och enligt föreningens stadgar bör styrelsen i sin helhet representera bred kompetens, lång erfarenhet, engagemang och visionärt tänkande. Föreningens styrelse består av föreningens ordförande och fyra till sex ledamöter samt en till två suppleanter. Föreningens stadgar finns att läsa på medlemssidan www.visitaland.org

 

VISIT ÅLANDS NUVARANDE STYRELSE 

Terese Flöjt, ordförande (2022-2024)

Susanne Olofsson, vice ordförande (2022-2024)

Satu Numminen (2021-2023)

Björn Wennström (2021-2023)

Dan Ferna (2021-2023)

Caroline Lepistö (2022-2024)

Maria Hellman-Aarnio  (2022-2024)

Jani Mäkelä, suppleant (2021-2023)

 

MANDATTIDEN UTGÅR FÖR:

Satu Numminen  

Björn Wennström

Dan Ferna  

Jani Mäkelä   

 

Målsättningen är en styrelse som med erfarenhet och kunskap om styrelsearbete, turismbranschen, strategiskt varumärkesarbete, digital marknadsföring och försäljning verkar för att upprätthålla en långsiktig och stabil verksamhet hos Visit Åland. I uppdraget ligger också att bidra med utvecklingen av verksamheten enligt fastslagna riktlinjer där styrelsen ska vara både drivande och stöttande för Visit Ålands ledning och organisation. Styrelsen har i regel samlats 10 gånger per år, varav ett möte varit ett längre heldags strategimöte (oftast i september).

Valberedningen emotser dina förslag senast den 24 mars 2023.

 

Med vänlig hälsning Valberedningen 2023

Harriet Strandvik, ordförande, [email protected], 040 559 2904

Ann-Louise Djupsund, [email protected], 018-24 020

Joel Bergman, [email protected], 0457 342 9376