Upphandling – Marknadsföringspartner till Visit Åland med Finland som primär marknad

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandejanuari 2, 2024 av saralimnell

Visit Åland inbjuder härmed intresserade ekonomiska aktörer (”Anbudsgivare”) att lämna anbud i denna upphandling avseende en marknadsföringspartner med specialistkunskaper inom digital marknadsföring med Finland som primär marknad. Där vi med vår framtida partner vill stärka vårt team i olika typer av kampanjer för att marknadsföra och profilera destinationen Åland. Specialistkunskaperna innefattar resurskompetenser som senior projektledare, digital strateg och innehållsproducent. Vår samarbetspartner kommer att hjälpa oss utföra våra marknadsföringskampanjer (både varumärkesbyggande och nischade kampanjer) och bidrar med allt från koncept och strategi till utförande och analys.

Visit Åland avser upphandla ett ramavtal med en anbudsgivare. Ramavtalet tecknas med en anbudsgivare med löpande avrop. Ramavtalet tecknas på tre (3) år med ytterligare ett (1) års option. Anbudet ska lämnas elektroniskt via www.e-avrop.com. Anbudsgivaren måste i samband med anbudsinlämning öppna ett konto hos e-Avrop. Ett sådant konto är kostnadsfritt. Anbud lämnade per e-post, fax eller brev godtas ej.