Dags att välja ny styrelse för Visit Åland

Postat i Aktuellt, Event, Kampanjer, Nyhetsbrev till medlemmar, Pressmeddelandejanuari 31, 2024 av Lotta

Visit Ålands årsmöte äger rum den 3 april 2024. En av beslutspunkterna är att välja styrelse. Därför ber valberedningen medlemmarna att komma med förslag gällande styrelsens sammansättning. Styrelsemedlemmarna väljs för en mandatperiod om 2 år och enligt föreningens stadgar bör styrelsen i sin helhet representera bred kompetens, lång erfarenhet, engagemang och visionärt tänkande. Föreningens styrelse består av föreningens ordförande och fyra till sex ledamöter samt en till två suppleanter. Föreningens stadgar finns att läsa på medlemssidan www.visitaland.org

 

VISIT ÅLANDS NUVARANDE STYRELSE 

Terese Flöjt, ordförande (2022-2024)

Caroline Lepistö, vice ordförande (2022-2024)

Maria Hellman-Aarnio (2022-2024)

Björn Wennström (2023-2025)

Gustaf Eklund (2023-2024)

Johanna Delfs (2023-2025)

Patricia Wiklund (2023-2025)

Jani Mäkelä, suppleant (2023-2025)

 

MANDATTIDEN UTGÅR FÖR:

Terese Flöjt, ordförande

Caroline Lepistö, vice ordförande

Maria Hellman-Aarnio 

Gustaf Eklund (ettårsmandat då Susanne Olofsson avgick mitt i sin mandatperiod i samband med att hon blev vd för Ålands Näringsliv förra året)

Johanna Delfs (pga tidsbrist bett om att få avgå från en ordinarie plats i förtid)

 

Målsättningen är en styrelse som med erfarenhet och kunskap om styrelsearbete, turismbranschen, strategiskt varumärkesarbete, digital marknadsföring och försäljning verkar för att upprätthålla en långsiktig och stabil verksamhet hos Visit Åland. I uppdraget ligger också att bidra med utvecklingen av verksamheten enligt fastslagna riktlinjer där styrelsen ska vara både drivande och stöttande för Visit Ålands ledning och organisation. Styrelsen har i regel samlats 10 gånger per år, varav ett möte varit ett längre heldags strategimöte (oftast i september).

 

Valberedningen emotser dina förslag senast den 29 februari 2024.

 

Med vänlig hälsning Valberedningen 2024

Joel Bergman, ordförande, [email protected], 0457 342 9376

Zaida Blomsterlund, [email protected], 040 773 1740 

Otto Hojar, [email protected], 018 514 90